Ungdomar i åldern 0-17 år som var placerade utanför hemmet 1991-2017
% av befolkningen i samma ålder
Tytöt Pojat Yhteensä
1991 0,7 0,7 0,7
1992 0,7 0,7 0,7
1993 0,7 0,7 0,7
1994 0,7 0,7 0,7
1995 0,8 0,8 0,8
1996 0,8 0,8 0,8
1997 0,8 0,9 0,8
1998 0,8 0,9 0,9
1999 0,9 0,9 0,9
2000 0,9 1,0 0,9
2001 0,9 1,0 1,0
2002 1,0 1,1 1,0
2003 1,0 1,1 1,0
2004 1,0 1,1 1,1
2005 1,1 1,2 1,1
2006 1,1 1,2 1,2
2007 1,2 1,3 1,2
2008 1,2 1,3 1,3
2009 1,2 1,3 1,3
2010 1,3 1,4 1,3
2011 1,3 1,4 1,4
2012 1,4 1,4 1,4
2013 1,4 1,5 1,4
2014 1,4 1,5 1,4
2015 1,3 1,4 1,4
2016 1,3 1,4 1,4
2017 1,4 1,5 1,4
-/ Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enhet: %
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)