Stäng fönstret

Uppdaterad: 22.6.2017 - Uppdateras nästa gång: 1.6.2018

Utvecklingen av antalet brottsoffer 2012-2016
Endast hot Smält till eller annat våld Fysisk skada
2012 9,1 7,0 4,5
2013 9,7 7,0 3,9
2014 9,3 5,9 3,6
2015 9,7 7,3 4,5
2016 9,6 6,1 4,0
-Institutet för kriminologi och rättspolitik
Enhet: % av personer;i åldern 15–74 år
Källa: Institutet för kriminologi och rättspolitik