Forskning och utveckling

Uppdaterad: 25.10.2018
Uppdateras nästa gång: 24.10.2019
Forsknings- och utvecklingsutgifter efter sektor 1984-2017
ALLA UTFÖRANDE SEKTORER FÖRETAGSEKTORN, TOTALT OFFENTLIG SEKTORN + PNP, TOTALT HÖGSKOLESEKTORN, TOTALT
1984 . . . .
1985 882,7 518,4 179,8 184,5
1986 . . . .
1987 1 142,3 673,1 233,5 235,7
1988 . . . .
1989 1 501,2 924,8 286,1 290,2
1990 . . . .
1991 1 710,6 975,1 357,5 378,0
1992 . . . .
1993 1 795,8 1 048,5 379,7 367,5
1994 . . . .
1995 2 172,4 1 373,4 374,4 424,6
1996 . . . .
1997 2 904,9 1 916,7 408,7 579,6
1998 3 354,5 2 252,8 443,8 657,9
1999 3 878,7 2 643,9 470,1 764,8
2000 4 422,6 3 135,9 497,4 789,3
2001 4 619,0 3 284,0 500,9 834,1
2002 4 830,3 3 375,1 529,7 925,6
2003 5 005,0 3 527,9 515,4 961,7
2004 5 253,4 3 683,5 530,1 1 039,8
2005 5 473,7 3 876,9 554,7 1 042,1
2006 5 761,2 4 107,8 574,2 1 079,2
2007 6 242,7 4 513,4 564,7 1 164,6
2008 6 871,1 5 102,0 588,5 1 180,6
2009 6 786,5 4 847,2 656,5 1 282,8
2010 6 971,3 4 854,5 692,0 1 424,8
2011 7 163,7 5 047,4 684,4 1 431,8
2012 6 831,9 4 695,0 662,2 1 474,6
2013 6 684,1 4 602,4 643,6 1 438,1
2014 6 512,1 4 409,5 613,1 1 489,5
2015 6 070,9 4 047,3 543,1 1 480,5
2016 5 926,1 3 901,7 534,6 1 489,8
2017 6 173,3 4 028,4 577,7 1 567,0
Forskning och utveckling
Enhet: miljoner euro
Källa: Statistikcentralen / Forskning och utveckling

Dela sidan