Import och export

Uppdaterad: 9.7.2020
Uppdateras nästa gång: 7.8.2020
Import och export av varor efter månad 2002-2020
Import enligt ursprungsland Export enligt bestämmelseland
2002    
Januari 2 738 3 394
Februari 2 702 3 430
Mars 3 140 4 175
April 3 162 4 081
Maj 3 104 4 274
Juni 2 822 3 763
Juli 2 819 3 446
Augusti 2 753 3 931
September 3 064 3 880
Oktober 3 237 4 266
November 3 128 4 877
December 2 942 3 729
2003    
Januari 2 944 3 679
Februari 3 089 3 552
Mars 3 342 3 837
April 3 148 3 926
Maj 3 016 4 249
Juni 2 916 3 639
Juli 2 795 3 274
Augusti 2 764 3 455
September 3 128 4 193
Oktober 3 301 4 849
November 3 063 3 864
December 3 269 3 861
2004    
Januari 2 854 3 482
Februari 3 062 3 832
Mars 3 597 4 214
April 3 229 3 927
Maj 3 389 3 829
Juni 3 341 4 075
Juli 3 216 3 686
Augusti 3 264 3 863
September 3 557 4 259
Oktober 3 795 4 434
November 3 810 4 623
December 3 615 4 691
2005    
Januari 3 376 3 906
Februari 3 593 4 015
Mars 4 011 4 460
April 3 872 4 412
Maj 3 839 4 281
Juni 3 967 3 977
Juli 3 567 3 817
Augusti 3 926 4 238
September 4 040 4 813
Oktober 4 202 4 805
November 4 356 5 027
December 4 279 4 703
2006    
Januari 4 153 4 449
Februari 4 040 4 371
Mars 4 999 5 250
April 4 106 5 539
Maj 4 883 5 156
Juni 4 671 5 268
Juli 4 400 4 591
Augusti 4 675 5 118
September 4 751 5 375
Oktober 5 010 5 531
November 4 961 5 738
December 4 603 5 103
2007    
Januari 4 677 4 909
Februari 4 696 4 894
Mars 5 271 5 875
April 4 718 6 052
Maj 5 269 5 791
Juni 5 076 5 490
Juli 4 898 5 218
Augusti 4 896 5 333
September 4 699 5 443
Oktober 5 429 5 788
November 5 183 5 953
December 4 803 4 941
2008    
Januari 5 177 5 269
Februari 5 114 5 573
Mars 5 425 5 591
April 5 683 6 451
Maj 5 649 5 836
Juni 5 200 5 809
Juli 5 473 5 458
Augusti 4 928 5 068
September 5 591 5 715
Oktober 5 365 5 798
November 4 564 4 810
December 4 232 4 203
2009    
Januari 3 530 3 409
Februari 3 577 3 603
Mars 3 976 3 859
April 3 410 4 052
Maj 3 441 3 474
Juni 3 502 3 752
Juli 3 408 3 512
Augusti 3 302 3 180
September 4 057 3 738
Oktober 3 804 5 062
November 3 900 3 844
December 3 747 3 577
2010    
Januari 3 389 3 243
Februari 3 714 3 479
Mars 4 158 3 717
April 4 164 4 314
Maj 4 090 4 228
Juni 4 533 4 821
Juli 4 211 4 097
Augusti 4 329 4 248
September 4 933 4 759
Oktober 4 677 5 881
November 5 032 4 836
December 4 668 4 815
2011    
Januari 4 517 4 531
Februari 4 588 4 392
Mars 5 878 5 180
April 4 950 4 602
Maj 5 379 5 031
Juni 4 822 4 909
Juli 4 601 4 417
Augusti 5 063 4 680
September 4 980 4 977
Oktober 5 140 4 439
November 5 296 4 965
December 5 322 4 731
2012    
Januari 4 828 4 521
Februari 5 082 4 449
Mars 5 490 5 307
April 4 891 4 723
Maj 5 097 4 960
Juni 4 769 4 730
Juli 4 607 4 548
Augusti 5 094 4 953
September 4 714 4 635
Oktober 5 283 5 010
November 4 761 4 936
December 4 902 4 106
2013    
Januari 5 173 4 784
Februari 4 469 4 362
Mars 4 984 4 694
April 4 995 4 908
Maj 4 694 4 714
Juni 4 388 4 537
Juli 4 926 4 480
Augusti 4 666 4 428
September 5 173 4 683
Oktober 5 266 5 210
November 4 644 4 765
December 5 028 4 481
2014    
Januari 4 898 4 372
Februari 4 462 4 312
Mars 4 794 4 568
April 5 103 4 727
Maj 4 882 5 169
Juni 4 789 4 690
Juli 4 880 4 427
Augusti 4 418 4 208
September 4 990 5 195
Oktober 5 192 5 105
November 4 655 4 521
December 4 707 4 680
2015    
Januari 4 246 3 943
Februari 4 461 4 181
Mars 5 070 4 874
April 4 328 4 803
Maj 4 225 4 618
Juni 4 510 4 687
Juli 4 486 4 483
Augusti 4 239 4 013
September 4 649 4 556
Oktober 4 821 4 767
November 4 580 4 340
December 4 878 4 616
2016    
Januari 4 019 3 582
Februari 4 306 4 118
Mars 4 741 4 449
April 4 607 4 322
Maj 4 550 4 365
Juni 4 735 4 966
Juli 4 247 3 913
Augusti 4 474 3 993
September 4 673 4 570
Oktober 4 789 4 533
November 4 822 4 566
December 5 040 4 503
2017    
Januari 5 172 4 633
Februari 4 679 4 376
Mars 5 453 5 457
April 4 935 4 563
Maj 5 401 5 605
Juni 5 239 5 137
Juli 5 079 4 746
Augusti 5 027 4 769
September 5 271 5 011
Oktober 5 549 5 338
November 5 538 5 300
December 5 126 4 776
2018    
Januari 5 446 5 214
Februari 5 170 4 807
Mars 5 730 5 410
April 5 461 5 609
Maj 5 620 5 367
Juni 5 587 5 430
Juli 5 389 5 004
Augusti 5 624 5 101
September 5 339 5 200
Oktober 6 054 5 811
November 5 790 5 776
December 5 376 4 948
2019    
Januari 5 325 5 840
Februari 5 265 5 145
Mars 5 620 5 500
April 5 830 5 505
Maj 5 835 5 820
Juni 5 185 5 265
Juli 5 570 5 075
Augusti 5 335 5 075
September 5 545 5 305
Oktober 5 785 5 755
November 5 240 5 125
December 5 280 5 655
2020    
Januari 5 195 4 900
Februari 5 205 4 450
Mars 5 390 5 045
April 4 235 4 420
Maj 4 300 4 020
Juni . .
Juli . .
Augusti . .
September . .
Oktober . .
November . .
December . .
-/ Tullen
Enhet: det statistiska värdet (miljoner euro)
Källa: Tullen

Dela sidan