Stäng fönstret

Uppdaterad: 8.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 14.12.2018

Försvarsviljan, % 1970-2017
Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?
Borde Kan inte säga Borde inte
1970 42 7 51
1971 43 12 45
1982 67 8 25
1986 68 8 24
1987 73 6 21
1988 61 11 28
1989 67 13 20
1990 74 7 19
1991 70 5 25
1992 77 7 16
1993 75 6 19
1994 77 7 17
1995 80 5 15
1996 79 5 15
1997 76 4 20
1998 77 5 18
1999 75 7 18
2000 81 4 14
2001 79 5 16
2002 78 6 17
2003 73 6 22
2004 80 2 18
2005 77 5 17
2006 77 3 20
2007 77 4 19
2008 72 6 22
2009 74 4 22
2010 74 6 20
2011 76 6 18
2012 76 5 19
2013 71 4 25
2014 76 5 19
2015 78 5 17
2016 71 8 21
2017 72 6 22
-/ Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och Planeringskommissionen för försvarsinformation
Enhet: %
Källa: Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv och Planeringskommissionen för försvarsinformation