Förväntad pensioneringsålder, tabell

Uppdaterad: 7.4.2021
Uppdateras nästa gång: 1.4.2022
Förväntad pensioneringsålder 1996-2020
Vid 25 års ålder Vid 50 års ålder
1996 58,8 60,4
1997 59,0 60,6
1998 59,1 60,7
1999 58,9 60,7
2000 58,8 60,6
2001 58,9 60,7
2002 58,8 60,7
2003 58,9 60,9
2004 59,1 61,1
2005 59,1 61,1
2006 59,5 61,5
2007 59,5 61,6
2008 59,4 61,4
2009 59,8 61,7
2010 60,4 62,3
2011 60,5 62,4
2012 60,9 62,7
2013 60,9 62,6
2014 61,2 62,8
2015 61,1 62,8
2016 61,1 62,8
2017 61,2 62,8
2018 61,3 63,1
2019 61,5 63,4
2020 61,9 63,8
-/ Pensionsskyddscentralen
Enhet: åldern
Källa: Pensionsskyddscentralen

Dela sidan