Stäng fönstret

Uppdaterad: 10.3.2011 - Uppdateras nästa gång: 1.1.2021

Hotade arter enligt livsmiljö, 2010
Andelen hotade arter Andel (%) av hotade arter
Skogar 814 36
Jordbruksmiljöer 401 18
Stränder 290 13
Berg 227 10
Vattendrag 132 6
Fjäll 127 6
Byggda miljöer 105 5
Myrar 104 5
Östersjön 17 1
Okänd 30 1
Sammanlagt 2 247 100
-/ Finlands miljöcentral (SYKE)
Enhet:
Källa: Finlands miljöcentral (SYKE)