Stäng fönstret

Uppdaterad: 8.2.2018 - Uppdateras nästa gång: 1.3.2023

Genomsnittlig längd av arbetsväg 1990-2015
Genomsnittlig längd (km)
1990 9,587
1995 10,111
2000 11,438
2005 13,021
2010 13,738
2015 14,079
-/ Finlands miljöcentral (SYKE)
Enhet: km
Källa: Finlands miljöcentral (SYKE)