Stäng fönstret

Uppdaterad: 11.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 18.10.2018

Finlands utbetalningar inom det offentliga utvecklingssamarbetet 1975-2016
Utbetalningar inom det offentliga utvecklingssamarbetet, (mn euro) Bruttonationalinkomst (ENS 2010) (mn euro) Finlands utbetalningar inom det offentliga utvecklingssamarbetet, av bruttonationalinkomsten, BNI (%)
1975 29,73 17 924 0,17
1976 32,87 20 335 0,16
1977 32,95 22 248 0,15
1978 37,82 24 656 0,15
1979 58,74 28 655 0,20
1980 69,16 33 198 0,21
1981 97,52 37 353 0,26
1982 116,95 41 878 0,28
1983 143,47 46 727 0,31
1984 179,49 52 391 0,34
1985 219,77 57 228 0,38
1986 266,72 61 648 0,43
1987 319,97 66 516 0,48
1988 427,80 75 500 0,57
1989 509,44 83 910 0,61
1990 544,08 88 491 0,61
1991 632,48 83 784 0,75
1992 485,69 80 782 0,60
1993 341,69 81 021 0,42
1994 254,81 86 882 0,29
1995 285,22 95 675 0,30
1996 315,27 99 757 0,32
1997 330,54 109 081 0,30
1998 356,32 118 060 0,30
1999 390,90 125 652 0,31
2000 402,40 135 412 0,30
2001 434,37 144 379 0,30
2002 490,43 148 731 0,33
2003 494,32 150 671 0,33
2004 547,23 159 592 0,34
2005 725,70 165 075 0,44
2006 664,77 174 238 0,38
2007 716,87 187 173 0,38
2008 808,20 194 073 0,42
2009 926,50 183 350 0,51
2010 1 006,40 189 635 0,53
2011 1 013,30 197 761 0,51
2012 1 026,77 200 836 0,51
2013 1 081,11 204 034 0,53
2014 1 232,00 207 232 0,59
2015 1 161,10 210 926 0,55
2016 955,70 216 333 0,44
-/ Utrikesministeriet/Utvecklingspolitiska avdelningen
Enhet: -
Källa: Utrikesministeriet/Utvecklingspolitiska avdelningen