Stäng fönstret

Uppdaterad: 2019 - Uppdateras nästa gång: 2019

Andelen äldre personer som upplever sig ha; försämrad funktionsförmåga (%) 1993-2013
Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att klä på och av sig i åldern 65–74 år (%) Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att lägga sig och stiga upp ur sängen i åldern 65–74 år (%) Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att röra sig ute i åldern 65–74 år (%) Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att klä på sig och av sig i åldern 75–84 år (%) Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att lägga sig och stiga upp ur sängen i åldern 75–84 år (%) Andelen personer som upplever sig ha svårigheter med att röra sig ute i åldern 75–84 år (%)
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1993 11 10 . . 15 16 23 23 . . 32 36
1995 7 6 . . 11 14 22 16 . . 31 34
1997 6 5 4 4 10 11 17 15 12 11 23 34
1999 4 4 3 4 9 10 15 15 12 12 22 32
2001 5 4 3 4 7 9 15 13 10 10 24 28
2003 4 3 3 3 6 8 11 10 9 8 18 25
2005 4 3 2 3 6 9 13 10 9 8 21 27
2007 4 3 3 3 6 7 10 12 6 11 18 27
2009 4 3 3 2 9 6 8 9 9 6 16 22
2011 4 2 3 1 6 7 7 11 5 7 13 21
2013 2 2 2 1 6 5 8 11 6 11 13 25
-/ Institutet för hälsa och välfärd (THL) / EVTK
Enhet: %
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL) / EVTK