Stäng fönstret

Uppdaterad: 9.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2018

Andelen (%) personer som inte motionerar på fritiden
i åldern 20–64 år 1998-2016
Män Kvinnor
1998 32 30
1999 30 30
2000 35 30
2001 31 31
2002 31 26
2003 33 28
2004 30 28
2005 32 26
2006 32 26
2007 30 26
2008 30 28
2009 28 29
2010 29 27
2011 32 27
2012 27 23
2013 27 23
2014 25 21
2015 27 25
2016 25 21
-/ Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enhet: %
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)