Stäng fönstret

Uppdaterad: 9.10.2017 - Uppdateras nästa gång: 2.10.2018

Andelen (%) personer i åldern 20–64 år som röker dagligen 1996-2016
Män Kvinnor
1996 28 18
1997 30 19
1998 31 19
1999 28 20
2000 28 19
2001 29 19
2002 28 18
2003 26 18
2004 28 19
2005 26 18
2006 24 18
2007 25 16
2008 24 17
2009 22 16
2010 22 15
2011 21 14
2012 22 15
2013 20 15
2014 19 15
2015 19 15
2016 14 15
-/ Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enhet: %
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)