Stäng fönstret

Uppdaterad: 20.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 18.12.2018

Ginikoefficient, disponibla penninginkomster 1995-2016
Hela landet
Ginikoefficient, disponibla penninginkomster
1995 22,17
1996 22,63
1997 24,03
1998 25,17
1999 26,96
2000 28,35
2001 26,93
2002 26,82
2003 27,20
2004 28,20
2005 28,11
2006 28,66
2007 29,51
2008 28,37
2009 27,56
2010 27,86
2011 28,19
2012 26,85
2013 27,24
2014 27,03
2015 27,29
2016 27,18
Totalstatistik över inkomstfördelning
Enhet: Ginikoefficient
Källa: Statistikcentralen / Totalstatistik över inkomstfördelning