Stäng fönstret

Uppdaterad: 4.5.2018 - Uppdateras nästa gång: 3.5.2019

Konsumtionen av alkoholdrycker per invånare 1990-2017
omräknad till 100-procentig alkohol
Statistikförd konsumtion Icke statistikförd konsumtion Totalkonsumtion
1990 9,5 1,5 11,0
1991 9,2 1,6 10,8
1992 8,9 1,4 10,3
1993 8,4 1,6 10,0
1994 8,2 1,6 9,8
1995 8,3 2,7 11,0
1996 8,2 2,4 10,6
1997 8,6 2,3 10,9
1998 8,6 2,2 10,8
1999 8,6 2,1 10,7
2000 8,6 2,1 10,7
2001 9,0 2,0 11,0
2002 9,2 2,0 11,2
2003 9,3 2,0 11,3
2004 9,9 2,6 12,5
2005 10,0 2,7 12,7
2006 10,1 2,2 12,3
2007 10,5 2,2 12,7
2008 10,3 2,2 12,5
2009 10,0 2,3 12,3
2010 9,7 2,3 12,0
2011 9,8 2,3 12,1
2012 9,3 2,2 11,5
2013 9,1 2,5 11,6
2014 8,8 2,4 11,2
2015 8,5 2,3 10,8
2016 8,4 2,4 10,8
2017 8,4 1,9 10,3
-/ Institutet för hälsa och välfärd (THL)
Enhet: l / invånare 15 år och över
Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)