Stäng fönstret

Uppdaterad: 21.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 20.6.2018

Transportarbete inom inrikes vägtrafik efter kvartal 2001-2017
Transportarbete, milj. tonkm
Totalt
2001  
1:a kvartalet 7 038
2:a kvartalet 6 058
3:e kvartalet 6 331
4:e kvartalet 6 900
2002  
1:a kvartalet 7 035
2:a kvartalet 6 962
3:e kvartalet 6 553
4:e kvartalet 7 131
2003  
1:a kvartalet 6 492
2:a kvartalet 6 760
3:e kvartalet 5 568
4:e kvartalet 7 609
2004  
1:a kvartalet 7 496
2:a kvartalet 6 728
3:e kvartalet 5 810
4:e kvartalet 6 764
2005  
1:a kvartalet 7 132
2:a kvartalet 6 922
3:e kvartalet 6 306
4:e kvartalet 6 886
2006  
1:a kvartalet 5 522
2:a kvartalet 6 343
3:e kvartalet 5 840
4:e kvartalet 7 357
2007  
1:a kvartalet 5 900
2:a kvartalet 6 592
3:e kvartalet 6 054
4:e kvartalet 6 776
2008  
1:a kvartalet 7 288
2:a kvartalet 6 787
3:e kvartalet 7 039
4:e kvartalet 6 150
2009  
1:a kvartalet 5 798
2:a kvartalet 5 113
3:e kvartalet 5 921
4:e kvartalet 6 937
2010  
1:a kvartalet 5 907
2:a kvartalet 6 220
3:e kvartalet 6 039
4:e kvartalet 7 235
2011  
1:a kvartalet 5 803
2:a kvartalet 6 293
3:e kvartalet 5 569
4:e kvartalet 6 105
2012  
1:a kvartalet 4 945
2:a kvartalet 5 889
3:e kvartalet 5 795
4:e kvartalet 5 298
2013  
1:a kvartalet 5 261
2:a kvartalet 4 938
3:e kvartalet 4 922
4:e kvartalet 5 847
2014  
1:a kvartalet 4 547
2:a kvartalet 5 430
3:e kvartalet 5 242
4:e kvartalet 5 077
2015  
1:a kvartalet 5 086
2:a kvartalet 4 686
3:e kvartalet 5 965
4:e kvartalet 5 695
2016  
1:a kvartalet 5 236
2:a kvartalet 5 682
3:e kvartalet 6 518
4:e kvartalet 7 149
2017  
1:a kvartalet 6 065
2:a kvartalet 6 571
3:e kvartalet 6 993
4:e kvartalet 6 700
Enhet: milj. tonkm
Källa: Statistikcentralen / Varutransporter inom vägtrafiken