Stäng fönstret

Uppdaterad: 24.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 24.7.2018

Andelen deltids- och visstidsanställda av alla löntagare
efter kön 1997-2018
Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, % Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, %
Män Kvinnor Män Kvinnor
1997        
I kvartal 12,8 19,6 5,8 15,1
II kvartal 17,6 21,9 5,7 14,6
III kvartal 18,0 22,4 5,4 14,2
IV kvartal 13,8 20,3 6,7 16,0
1998        
I kvartal 11,9 19,0 6,9 16,9
II kvartal 15,8 21,9 6,0 15,9
III kvartal 17,1 21,8 6,0 14,0
IV kvartal 13,2 19,4 7,0 16,2
1999        
I kvartal 12,2 18,9 7,8 16,8
II kvartal 15,2 21,2 7,1 16,8
III kvartal 16,1 21,4 6,3 15,7
IV kvartal 11,9 17,7 7,4 17,8
2000        
I kvartal 10,4 17,8 7,6 17,4
II kvartal 14,6 21,0 7,2 16,7
III kvartal 15,5 22,2 6,4 15,8
IV kvartal 11,3 18,4 7,5 17,6
2001        
I kvartal 10,9 18,0 7,3 17,7
II kvartal 14,0 22,1 7,0 16,8
III kvartal 15,3 21,9 6,4 15,3
IV kvartal 11,7 17,8 7,7 17,6
2002        
I kvartal 9,7 17,5 8,1 18,5
II kvartal 14,0 20,6 7,4 16,9
III kvartal 15,1 21,7 6,8 15,8
IV kvartal 11,5 18,4 8,6 17,8
2003        
I kvartal 10,3 18,8 8,3 18,7
II kvartal 14,3 21,5 7,4 17,5
III kvartal 15,3 21,2 7,0 15,7
IV kvartal 10,6 18,5 8,0 18,0
2004        
I kvartal 10,2 17,3 8,3 18,3
II kvartal 13,3 20,9 7,7 17,7
III kvartal 15,7 22,0 7,4 17,5
IV kvartal 11,4 18,0 8,4 19,7
2005        
I kvartal 10,4 18,2 8,5 19,1
II kvartal 14,5 21,8 7,9 18,0
III kvartal 14,9 21,2 7,3 16,5
IV kvartal 11,8 18,9 8,2 18,8
2006        
I kvartal 10,5 18,3 8,3 19,5
II kvartal 14,1 21,9 8,1 17,9
III kvartal 14,9 21,5 7,6 17,6
IV kvartal 11,0 18,4 8,8 20,0
2007        
I kvartal 10,5 17,7 8,6 19,2
II kvartal 13,5 21,1 7,8 18,0
III kvartal 14,6 21,4 7,1 17,2
IV kvartal 10,9 17,3 8,7 20,1
2008        
I kvartal 9,1 16,7 8,5 18,7
II kvartal 13,4 20,8 7,6 17,0
III kvartal 13,0 20,4 6,7 16,0
IV kvartal 9,5 17,3 8,1 18,6
2009        
I kvartal 8,7 17,3 8,4 19,4
II kvartal 11,9 20,0 7,8 17,6
III kvartal 12,2 19,1 7,2 17,3
IV kvartal 9,7 17,1 8,2 19,6
2010        
I kvartal 9,8 16,5 8,9 19,8
II kvartal 14,2 19,5 7,9 19,3
III kvartal 14,4 19,9 8,0 17,5
IV kvartal 11,2 18,3 9,1 20,0
2011        
I kvartal 10,9 17,0 9,7 20,2
II kvartal 13,9 19,7 8,8 18,9
III kvartal 15,1 19,9 8,5 17,7
IV kvartal 11,1 17,2 9,7 20,5
2012        
I kvartal 10,5 16,5 9,2 20,1
II kvartal 14,1 20,6 8,8 19,7
III kvartal 15,0 19,2 8,4 18,8
IV kvartal 11,3 17,1 9,8 20,2
2013        
I kvartal 9,9 16,1 9,4 20,6
II kvartal 14,1 19,6 8,2 18,9
III kvartal 14,7 20,0 7,8 18,2
IV kvartal 11,0 18,1 9,7 20,7
2014        
I kvartal 10,3 17,0 9,3 20,9
II kvartal 14,3 19,9 8,8 19,2
III kvartal 14,6 19,8 8,6 17,9
IV kvartal 11,0 17,2 10,6 20,2
2015        
I kvartal 10,5 16,9 9,9 20,6
II kvartal 14,3 19,2 9,8 18,9
III kvartal 14,5 19,3 9,3 17,2
IV kvartal 10,7 16,8 10,7 19,6
2016        
I kvartal 10,1 16,5 10,6 20,6
II kvartal 14,8 19,3 9,8 20,1
III kvartal 15,5 20,4 9,4 19,7
IV kvartal 12,0 17,2 10,0 21,3
2017        
I kvartal 11,2 16,7 10,5 21,9
II kvartal 15,0 20,4 9,2 21,1
III kvartal 14,7 20,2 8,9 19,4
IV kvartal 12,0 17,9 10,7 21,5
2018        
I kvartal 10,8 18,0 10,9 21,8
II kvartal . . . .
III kvartal . . . .
IV kvartal . . . .
Arbetskraftsundersökning
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning