Stäng fönstret

Uppdaterad: 14.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 14.3.2019

Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning år 2011
före utgången av år 2016
Landskaper totalt
Utbildningsområde totalt
Kön totalt
Nya studerande 2011, totalt 19 827
Lägre högskoleexamen 2016 7 478
Högre högskoleexamen 2016 4 827
Annan examen 2016 541
Ingen examen, studerade vid universitet 2016 4 607
Ingen examen, studerade annanstans 2016 550
Ingen examen och inga studier, arbetade 2016 902
Ingen examen och inga studier, var arbetslös 2016 126
Ingen examen och inga studier, var annanstans 2016 796
Studiernas gång
Enhet: personer
Källa: Statistikcentralen / Studiernas gång