Stäng fönstret

Uppdaterad: 24.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 23.5.2018

Relativt sysselsättningstal efter månad 1989-2018
Båda könen Män Kvinnor
15-64 15-24 55-64 15-64 15-24 55-64 15-64 15-24 55-64
1989                  
Januari 72,2 45,5 42,7 75,1 48,0 44,9 69,4 43,0 40,8
Februari 72,2 46,6 40,7 73,9 46,0 41,4 70,6 47,3 40,0
Mars 71,7 45,2 40,0 74,3 46,2 42,9 69,1 44,1 37,5
April 73,2 47,2 42,7 75,8 46,9 46,3 70,6 47,6 39,5
Maj 74,8 54,6 42,2 77,8 56,8 44,4 71,7 52,3 40,3
Juni 79,6 75,8 41,8 82,6 77,8 44,2 76,5 73,8 39,7
Juli 79,4 74,8 41,9 82,4 74,9 45,9 76,4 74,6 38,3
Augusti 74,9 52,5 43,2 78,0 52,7 46,7 71,7 52,2 40,1
September 73,3 48,1 41,6 76,1 48,9 44,5 70,3 47,3 39,0
Oktober 73,7 48,4 42,8 76,7 49,7 46,3 70,7 47,0 39,6
November 72,9 46,4 42,0 75,7 47,6 44,5 70,1 45,2 39,9
December 73,1 48,0 41,1 75,6 48,5 43,1 70,5 47,4 39,3
1990                  
Januari 72,9 47,1 42,6 75,6 47,0 47,1 70,3 47,3 38,5
Februari 73,1 48,1 43,5 75,5 48,5 45,8 70,7 47,7 41,5
Mars 72,3 46,4 40,8 74,9 46,5 45,0 69,7 46,4 37,0
April 73,0 48,4 42,5 75,4 48,0 47,8 70,5 48,8 37,6
Maj 74,8 52,4 42,6 77,4 51,4 45,1 72,1 53,4 40,3
Juni 79,6 75,1 41,4 82,7 76,5 45,6 76,4 73,7 37,6
Juli 79,5 75,6 44,2 82,2 75,4 46,5 76,6 75,7 42,1
Augusti 73,9 49,9 41,1 76,7 49,2 44,7 71,1 50,6 37,9
September 73,5 46,0 44,5 75,9 45,7 47,4 71,1 46,2 41,9
Oktober 72,8 45,2 43,9 75,4 46,8 46,1 70,1 43,5 41,9
November 71,2 44,4 41,3 74,0 44,4 44,7 68,5 44,4 38,2
December 72,4 46,3 42,3 74,7 44,5 46,9 70,1 48,2 38,2
1991                  
Januari 70,8 42,6 42,5 72,9 42,8 45,7 68,7 42,4 39,6
Februari 69,5 40,5 40,3 70,9 39,5 42,0 68,2 41,5 38,7
Mars 70,6 43,6 40,4 72,5 40,9 44,5 68,8 46,4 36,6
April 70,4 44,1 41,9 72,3 44,0 45,8 68,5 44,2 38,4
Maj 70,7 45,0 41,6 72,2 44,0 43,1 69,3 46,1 40,3
Juni 74,7 62,9 39,5 76,6 60,5 42,2 72,7 65,5 37,0
Juli 74,7 62,6 42,8 75,6 59,9 44,1 73,8 65,4 41,7
Augusti 70,0 44,9 40,9 72,0 46,2 44,0 68,0 43,5 38,1
September 68,2 38,7 40,7 69,3 38,1 42,0 67,0 39,5 39,6
Oktober 67,3 36,7 41,2 68,5 35,7 43,6 66,0 37,7 39,0
November 66,3 35,1 38,5 67,6 32,1 42,6 64,9 38,3 34,9
December 66,3 35,4 38,3 67,4 31,8 40,5 65,2 39,2 36,2
1992                  
Januari 65,1 34,6 39,1 66,2 33,9 40,7 63,9 35,5 37,6
Februari 64,2 33,3 36,5 64,4 30,1 37,4 64,0 36,7 35,6
Mars 64,8 33,8 37,5 65,5 29,7 39,4 64,2 38,1 35,6
April 64,4 34,9 35,3 65,2 32,6 36,5 63,6 37,2 34,2
Maj 65,4 36,5 38,3 65,9 35,0 39,3 64,9 38,0 37,4
Juni 69,4 51,0 38,4 71,1 49,0 40,7 67,7 53,2 36,3
Juli 68,9 50,2 37,0 69,8 48,0 39,6 68,0 52,5 34,6
Augusti 65,0 36,4 37,1 66,1 36,3 38,7 63,9 36,5 35,6
September 63,2 28,6 38,1 64,9 28,4 39,4 61,4 28,7 37,0
Oktober 62,9 29,1 37,5 63,8 30,1 37,9 62,1 28,1 37,1
November 62,1 29,5 38,0 63,0 27,9 39,4 61,1 31,1 36,7
December 61,4 28,3 36,1 62,4 25,8 37,7 60,4 30,9 34,7
1993                  
Januari 60,7 27,4 35,0 61,5 27,0 35,5 59,9 27,9 34,6
Februari 59,8 28,9 34,4 60,2 29,1 34,6 59,3 28,7 34,2
Mars 59,6 26,5 35,2 60,3 23,7 36,8 59,0 29,4 33,7
April 60,0 26,5 33,6 61,2 26,9 35,5 58,7 26,1 32,0
Maj 61,2 31,7 36,5 62,4 32,6 35,5 60,0 30,7 37,5
Juni 63,5 42,5 35,2 64,9 39,3 39,0 62,1 45,9 31,6
Juli 64,2 42,8 34,8 65,3 41,3 36,0 63,1 44,4 33,7
Augusti 61,4 32,3 36,3 62,4 32,8 37,0 60,3 31,8 35,6
September 59,4 26,2 36,1 61,0 25,0 38,6 57,8 27,5 33,7
Oktober 59,2 24,7 35,1 60,0 25,5 36,0 58,3 23,9 34,4
November 59,3 25,8 33,6 59,6 25,6 34,5 59,0 26,0 32,9
December 58,7 24,9 35,1 59,4 23,1 36,9 57,9 26,7 33,5
1994                  
Januari 56,8 21,0 32,5 57,6 22,4 33,0 56,0 19,5 32,0
Februari 58,8 24,1 33,1 58,9 22,7 33,6 58,8 25,6 32,7
Mars 58,1 23,7 33,4 58,5 21,1 34,2 57,6 26,4 32,6
April 57,8 22,8 31,7 58,9 22,2 32,4 56,7 23,4 31,1
Maj 60,1 27,0 35,6 60,8 26,7 37,4 59,4 27,3 33,9
Juni 64,1 44,4 34,0 65,2 41,4 36,0 63,0 47,5 32,2
Juli 63,2 43,6 31,8 65,3 44,7 33,4 61,0 42,4 30,5
Augusti 61,1 29,3 34,4 62,9 30,0 37,5 59,2 28,6 31,6
September 60,3 25,6 34,8 61,8 24,6 36,5 58,7 26,7 33,2
Oktober 59,9 25,1 33,8 61,5 24,2 35,2 58,3 26,0 32,4
November 59,4 23,7 32,3 60,5 23,8 33,4 58,3 23,6 31,3
December 59,8 24,3 34,3 61,4 23,7 34,6 58,2 24,9 34,0
1995                  
Januari 58,0 22,0 33,7 59,3 21,4 34,7 56,7 22,5 32,8
Februari 59,0 23,1 32,8 60,2 22,2 32,5 57,8 23,9 33,0
Mars 60,0 24,6 33,9 61,5 24,2 33,4 58,5 25,1 34,3
April 59,7 24,7 33,2 61,2 24,8 35,4 58,2 24,7 31,1
Maj 61,5 30,3 33,8 63,8 30,8 32,9 59,2 29,8 34,7
Juni 65,4 46,7 35,2 67,6 45,9 34,3 63,2 47,6 36,0
Juli 65,4 45,9 35,3 67,9 47,9 37,9 62,8 43,9 33,0
Augusti 61,8 29,6 36,1 64,7 32,1 37,4 58,8 27,0 34,8
September 61,1 26,7 34,7 63,4 28,3 34,4 58,8 25,1 35,1
Oktober 61,2 25,8 36,8 63,8 28,7 38,2 58,6 22,7 35,6
November 60,3 24,9 35,1 62,4 26,6 35,9 58,2 23,2 34,4
December 60,0 25,4 34,6 61,9 26,4 34,5 58,0 24,3 34,7
1996                  
Januari 59,7 23,7 35,5 61,3 23,4 38,5 58,1 24,1 32,8
Februari 59,8 25,6 32,7 61,1 25,3 34,0 58,4 25,8 31,4
Mars 60,2 23,9 34,9 62,2 23,7 36,4 58,1 24,2 33,5
April 61,3 26,5 34,7 63,3 26,0 37,3 59,3 27,0 32,2
Maj 61,9 28,8 34,8 64,7 29,5 38,5 59,2 28,1 31,3
Juni 65,2 47,2 34,9 67,8 47,4 33,4 62,5 47,0 36,4
Juli 65,8 46,4 34,7 68,7 47,7 35,8 62,9 45,0 33,7
Augusti 62,9 31,3 36,8 65,2 32,1 37,9 60,5 30,5 35,8
September 61,3 25,8 36,4 63,0 24,3 36,4 59,5 27,4 36,4
Oktober 61,9 27,1 37,9 64,3 31,4 40,1 59,5 22,6 35,8
November 61,6 25,6 37,2 64,9 27,0 42,3 58,2 24,2 32,3
December 61,0 25,3 36,6 64,0 24,7 38,5 57,8 25,9 34,9
1997                  
Januari 59,6 26,6 35,6 60,9 25,9 34,6 58,3 27,3 36,5
Februari 60,8 27,9 35,5 63,3 27,6 39,7 58,2 28,1 31,6
Mars 61,1 27,0 36,4 63,0 26,4 37,6 59,2 27,7 35,2
April 61,6 30,5 36,9 62,4 30,4 35,9 60,7 30,6 37,7
Maj 63,2 34,5 34,8 66,7 35,4 37,2 59,7 33,5 32,6
Juni 67,2 50,4 36,6 70,0 52,5 38,9 64,4 48,1 34,4
Juli 66,7 49,4 36,8 68,7 49,6 38,3 64,5 49,2 35,4
Augusti 63,9 33,5 36,1 67,7 37,2 39,9 60,1 29,7 32,6
September 62,5 28,7 34,8 65,2 28,3 38,9 59,8 29,2 31,0
Oktober 62,4 29,3 35,8 65,0 31,2 36,1 59,8 27,3 35,5
November 62,5 30,5 35,9 66,0 33,1 39,9 59,0 27,6 32,1
December 63,0 31,1 34,7 65,3 30,2 38,5 60,5 32,1 31,1
1998                  
Januari 61,4 25,9 36,0 63,0 26,7 37,0 59,8 25,1 35,1
Februari 62,2 29,9 34,7 64,9 30,5 37,4 59,5 29,4 32,2
Mars 61,8 29,1 37,4 64,3 30,7 41,5 59,3 27,3 33,6
April 62,3 30,9 34,9 64,4 31,6 34,2 60,3 30,2 35,6
Maj 64,8 34,1 36,5 67,5 33,6 39,0 62,0 34,6 34,1
Juni 68,3 53,0 36,7 71,3 53,6 38,5 65,1 52,4 35,0
Juli 67,9 51,9 37,3 71,0 52,3 37,9 64,8 51,5 36,7
Augusti 65,6 38,6 37,0 69,1 39,4 39,4 62,1 37,8 34,8
September 63,9 31,4 35,6 67,3 34,3 37,5 60,5 28,4 33,8
Oktober 63,9 31,6 36,6 67,1 33,2 38,0 60,7 30,0 35,2
November 63,5 31,5 37,4 66,2 32,2 38,8 60,8 30,8 36,1
December 63,9 32,3 36,6 66,7 34,5 41,1 61,0 30,1 32,4
1999                  
Januari 63,3 29,9 36,3 65,1 29,3 35,7 61,6 30,5 36,8
Februari 64,0 31,8 39,2 65,6 31,4 39,7 62,3 32,3 38,8
Mars 63,9 32,2 39,1 66,0 33,5 41,5 61,7 30,9 36,8
April 64,9 33,9 36,8 66,4 33,6 36,7 63,4 34,2 37,0
Maj 66,3 40,0 40,8 68,6 40,3 43,0 63,9 39,7 38,8
Juni 70,1 57,0 40,9 73,3 59,5 42,7 66,9 54,4 39,2
Juli 69,7 56,6 38,3 72,2 56,3 36,7 67,2 56,9 39,9
Augusti 67,8 44,1 41,4 70,6 44,5 42,0 64,9 43,6 40,7
September 65,9 36,5 38,6 69,5 40,1 39,7 62,1 32,6 37,6
Oktober 65,1 33,4 39,0 67,7 33,2 40,8 62,4 33,7 37,3
November 65,5 33,2 41,4 67,6 32,9 42,7 63,4 33,6 40,1
December 65,6 36,0 39,5 68,4 36,4 41,9 62,7 35,6 37,2
2000                  
Januari 64,2 32,1 38,4 66,0 29,2 38,9 62,5 35,2 38,0
Februari 64,2 33,3 40,3 66,2 32,9 41,4 62,2 33,6 39,1
Mars 64,4 34,6 41,0 66,7 34,4 43,7 62,1 34,8 38,4
April 65,4 34,2 40,8 67,0 33,8 40,8 63,7 34,6 40,8
Maj 68,1 41,6 43,1 71,0 42,4 44,0 65,1 40,7 42,3
Juni 70,0 56,1 40,4 73,1 56,8 41,2 66,9 55,3 39,6
Juli 70,8 56,9 42,3 74,0 57,9 43,3 67,6 55,9 41,4
Augusti 69,5 45,2 45,3 72,3 45,2 47,1 66,6 45,3 43,6
September 66,7 37,5 41,3 69,8 38,0 43,8 63,7 37,0 38,9
Oktober 66,4 34,9 45,1 69,1 36,3 46,3 63,6 33,4 44,0
November 66,8 35,0 45,2 69,1 34,3 45,6 64,5 35,8 44,9
December 66,4 36,7 42,8 69,1 36,5 45,5 63,7 36,9 40,2
2001                  
Januari 65,1 33,8 43,1 67,6 33,6 43,9 62,5 33,9 42,4
Februari 65,6 34,2 43,6 67,7 32,7 46,3 63,5 35,8 40,9
Mars 66,3 35,6 44,1 68,2 34,0 45,1 64,4 37,2 43,0
April 66,4 36,1 44,1 67,8 36,1 42,7 65,0 36,2 45,5
Maj 68,5 41,8 46,1 70,8 43,0 48,6 66,3 40,6 43,8
Juni 71,4 56,7 46,2 74,1 56,9 46,2 68,5 56,6 46,2
Juli 71,3 58,2 46,9 74,1 58,7 46,3 68,4 57,8 47,5
Augusti 69,6 44,9 47,1 72,2 44,8 47,9 67,0 45,0 46,3
September 66,7 35,3 46,7 69,5 35,7 48,5 63,8 35,0 44,9
Oktober 67,5 36,8 47,2 69,3 36,7 47,1 65,8 36,9 47,3
November 67,0 36,0 46,2 69,1 36,0 47,5 64,8 36,0 45,0
December 67,0 35,8 47,4 69,2 34,6 48,5 64,8 37,1 46,3
2002                  
Januari 65,3 31,0 45,4 66,6 29,8 46,3 64,0 32,3 44,7
Februari 66,6 35,6 47,6 67,5 34,8 48,4 65,7 36,5 46,8
Mars 66,1 32,5 45,6 67,5 30,7 45,1 64,8 34,3 46,1
April 66,5 34,4 46,3 67,6 32,8 47,6 65,4 36,1 45,0
Maj 68,5 42,9 49,0 69,7 42,3 50,7 67,2 43,4 47,4
Juni 71,1 53,3 48,0 73,0 53,9 45,9 69,2 52,8 50,1
Juli 71,3 56,9 48,8 73,4 55,1 50,0 69,2 58,8 47,6
Augusti 69,3 44,5 49,0 71,1 44,5 49,8 67,5 44,4 48,3
September 67,0 35,5 48,5 68,5 35,1 48,3 65,4 35,8 48,6
Oktober 67,1 37,9 48,4 69,0 36,5 50,5 65,3 39,3 46,3
November 66,5 33,2 48,2 67,7 31,8 49,0 65,3 34,7 47,5
December 66,7 35,4 49,1 68,3 36,4 49,8 65,1 34,2 48,4
2003                  
Januari 65,8 34,7 47,6 66,1 31,0 50,3 65,4 38,5 45,0
Februari 66,1 33,0 49,6 67,4 31,9 49,3 64,7 34,2 49,9
Mars 66,3 34,3 47,7 66,7 33,4 46,7 65,8 35,3 48,7
April 66,6 35,9 49,8 67,4 34,1 52,1 65,7 37,8 47,5
Maj 67,8 38,7 50,7 69,2 37,9 52,6 66,2 39,7 49,0
Juni 70,7 54,7 48,3 72,2 55,2 47,4 69,2 54,2 49,2
Juli 70,5 53,9 50,4 73,8 55,7 54,2 67,2 52,0 46,7
Augusti 69,1 42,9 52,8 71,8 43,4 55,1 66,2 42,4 50,5
September 66,8 36,3 49,9 68,5 35,6 51,2 65,0 36,9 48,7
Oktober 66,0 32,2 48,7 68,4 32,0 52,1 63,6 32,4 45,4
November 65,9 30,1 51,3 67,4 30,4 51,9 64,3 29,7 50,7
December 66,4 34,9 48,7 67,7 33,2 49,6 65,0 36,6 47,9
2004                  
Januari 64,9 30,7 49,9 65,9 28,3 50,3 64,0 33,2 49,4
Februari 65,6 31,9 52,0 66,7 31,1 51,8 64,6 32,7 52,2
Mars 65,8 32,7 49,2 67,6 32,0 50,9 63,9 33,4 47,5
April 65,3 33,7 50,2 66,2 31,1 50,2 64,5 36,5 50,2
Maj 67,7 38,4 52,9 69,2 38,0 53,3 66,3 38,8 52,5
Juni 70,5 53,6 50,1 73,1 53,2 52,5 67,9 54,0 47,7
Juli 70,6 55,5 50,7 73,3 53,8 51,4 68,0 57,4 49,9
Augusti 68,8 43,0 52,8 71,1 45,0 53,3 66,4 40,9 52,3
September 67,2 34,1 50,3 68,6 31,8 49,8 65,7 36,4 50,8
Oktober 66,6 35,1 49,3 68,4 34,1 49,0 64,8 36,1 49,7
November 67,1 35,3 52,5 68,3 33,6 53,2 65,9 37,1 51,9
December 66,3 33,5 51,2 68,0 31,2 51,3 64,5 35,8 51,0
2005                  
Januari 65,3 31,0 49,8 66,0 29,3 48,8 64,5 32,8 50,8
Februari 66,7 34,0 50,7 67,6 33,1 51,9 65,8 34,9 49,6
Mars 67,1 35,7 52,9 67,8 32,8 53,2 66,3 38,7 52,5
April 66,4 34,0 51,5 67,4 33,1 50,6 65,4 34,9 52,3
Maj 68,5 38,9 53,9 69,8 37,7 53,4 67,3 40,3 54,3
Juni 71,5 55,1 52,8 73,4 52,3 53,7 69,5 58,0 51,8
Juli 70,7 54,0 53,1 73,4 54,8 52,4 67,9 53,1 53,8
Augusti 69,0 41,0 54,2 70,3 39,1 55,0 67,7 43,1 53,5
September 68,0 36,3 53,8 69,7 34,7 54,3 66,2 38,0 53,3
Oktober 67,9 37,8 54,4 69,8 37,6 52,6 65,9 38,0 56,2
November 67,5 34,4 52,8 69,2 33,6 55,9 65,7 35,2 49,8
December 67,8 38,8 52,9 69,5 38,4 51,8 66,0 39,2 54,1
2006                  
Januari 66,6 35,3 52,0 67,5 31,9 51,6 65,6 38,8 52,4
Februari 67,5 31,7 54,2 68,8 33,3 55,3 66,2 30,1 53,2
Mars 67,6 38,3 53,8 68,7 36,4 52,9 66,5 40,3 54,8
April 67,5 35,4 52,5 67,9 32,0 53,2 67,1 39,0 51,8
Maj 68,7 39,3 54,4 70,5 38,9 56,8 66,8 39,8 52,0
Juni 72,1 55,4 55,7 74,0 53,5 55,0 70,2 57,3 56,4
Juli 71,8 56,9 53,8 74,0 57,9 52,8 69,5 55,8 54,7
Augusti 70,5 44,8 56,0 73,1 44,8 58,5 67,9 44,8 53,5
September 68,7 37,5 54,9 70,7 37,3 54,3 66,7 37,7 55,4
Oktober 67,8 36,3 53,6 69,1 33,9 50,7 66,5 38,8 56,5
November 68,8 37,6 56,1 70,5 38,1 58,1 67,1 37,0 54,1
December 69,1 39,5 57,5 70,9 39,2 58,3 67,3 39,7 56,7
2007                  
Januari 67,1 35,5 53,6 67,8 31,9 51,6 66,4 39,3 55,6
Februari 68,1 35,2 54,0 69,1 35,5 54,9 67,1 34,8 53,1
Mars 68,7 36,6 57,2 69,0 35,4 55,5 68,3 37,8 58,9
April 69,2 40,4 54,3 70,2 37,6 53,9 68,1 43,3 54,6
Maj 70,2 43,5 54,8 72,0 44,0 55,8 68,3 43,0 53,8
Juni 73,5 58,3 57,0 75,7 59,2 56,9 71,3 57,3 57,0
Juli 72,9 60,7 53,5 75,1 59,5 52,7 70,7 61,8 54,4
Augusti 71,5 48,9 55,1 74,1 48,5 57,2 69,0 49,3 52,9
September 69,3 38,3 56,7 70,7 36,4 57,8 67,9 40,3 55,6
Oktober 69,8 40,2 55,0 70,7 37,5 53,7 68,8 43,0 56,3
November 69,1 40,5 53,6 71,1 38,0 55,7 67,2 43,1 51,5
December 69,5 40,9 55,5 70,2 38,9 55,1 68,7 42,9 56,0
2008                  
Januari 69,3 38,1 55,5 70,7 36,5 56,0 67,9 39,8 55,0
Februari 68,9 37,8 54,1 70,5 35,1 55,0 67,3 40,5 53,3
Mars 69,0 37,9 56,6 69,8 36,4 56,2 68,2 39,4 57,0
April 70,0 40,8 56,0 71,5 40,3 56,6 68,5 41,3 55,5
Maj 71,3 43,3 56,2 73,4 41,7 57,8 69,1 45,0 54,6
Juni 74,4 60,3 58,0 76,5 58,3 59,1 72,2 62,4 57,0
Juli 73,4 56,9 57,4 75,5 54,8 58,1 71,2 59,2 56,7
Augusti 71,5 45,0 56,6 73,6 43,2 57,9 69,5 46,9 55,3
September 70,0 39,5 57,2 71,8 39,6 57,1 68,1 39,4 57,2
Oktober 70,2 39,5 57,1 71,8 39,0 57,7 68,6 40,1 56,4
November 69,8 40,5 55,8 71,4 38,7 56,2 68,2 42,5 55,3
December 69,5 38,7 57,1 70,6 34,3 57,3 68,4 43,3 56,8
2009                  
Januari 68,3 36,1 56,5 69,4 32,6 57,5 67,1 39,7 55,5
Februari 68,0 37,1 55,0 68,2 34,9 53,8 67,7 39,5 56,2
Mars 68,1 36,1 55,4 67,6 30,8 53,2 68,6 41,7 57,5
April 67,6 36,3 56,0 68,3 33,8 56,1 67,0 38,9 56,0
Maj 69,3 39,1 55,9 69,5 36,3 54,4 69,2 42,1 57,4
Juni 71,4 54,9 55,4 72,0 51,5 55,5 70,8 58,5 55,3
Juli 70,3 49,5 54,4 71,9 47,8 55,4 68,6 51,4 53,4
Augusti 68,7 38,5 56,7 68,9 37,5 53,7 68,5 39,5 59,7
September 67,6 33,4 56,1 68,3 30,4 55,9 67,0 36,5 56,4
Oktober 66,7 33,1 55,0 67,3 31,9 53,7 66,2 34,2 56,2
November 67,0 33,4 54,9 66,9 30,3 52,5 67,0 36,6 57,2
December 67,0 33,8 54,1 66,9 29,5 53,6 67,0 38,4 54,6
2010                  
Januari 65,5 31,4 54,6 66,4 29,5 55,4 64,7 33,3 53,9
Februari 66,4 32,6 55,5 66,3 30,9 52,5 66,5 34,5 58,3
Mars 66,5 32,2 55,2 66,9 29,7 55,3 66,2 34,8 55,1
April 66,9 35,3 56,5 67,4 32,2 55,9 66,5 38,5 57,1
Maj 68,6 38,3 57,7 68,3 35,3 55,3 69,0 41,5 60,0
Juni 70,9 52,2 55,9 73,1 52,4 56,5 68,7 52,0 55,3
Juli 70,6 51,5 57,0 72,6 49,6 57,0 68,5 53,5 57,1
Augusti 68,8 41,3 57,8 69,5 39,8 55,8 68,2 43,0 59,7
September 67,3 34,3 55,0 68,9 33,3 55,4 65,7 35,3 54,6
Oktober 67,9 35,0 55,9 68,8 32,5 55,7 67,0 37,7 56,1
November 67,3 34,5 58,0 67,8 31,7 56,8 66,8 37,5 59,2
December 66,6 34,4 55,8 68,0 31,5 55,8 65,2 37,4 55,8
2011                  
Januari 66,8 33,9 57,6 67,6 31,2 55,8 65,9 36,8 59,3
Februari 67,1 34,7 55,6 68,2 34,8 54,3 66,1 34,5 56,8
Mars 66,4 32,2 54,6 67,9 30,7 55,9 64,8 33,7 53,4
April 68,2 37,6 57,9 69,0 33,9 58,7 67,4 41,6 57,2
Maj 69,2 41,0 57,8 70,4 39,3 56,2 68,0 42,7 59,2
Juni 71,7 54,2 56,9 74,1 54,4 58,2 69,3 54,0 55,7
Juli 71,8 52,8 58,4 73,3 48,9 59,3 70,2 56,8 57,6
Augusti 69,8 44,2 56,2 71,0 42,5 54,3 68,6 45,9 58,2
September 67,8 34,4 57,0 68,5 31,8 57,1 67,1 37,1 56,8
Oktober 68,3 33,8 56,9 69,3 31,2 56,6 67,2 36,6 57,2
November 69,2 37,1 58,8 70,0 34,8 59,9 68,3 39,4 57,7
December 67,1 33,8 55,9 68,1 32,8 54,8 66,0 34,8 57,1
2012                  
Januari 66,9 33,5 56,9 67,1 30,2 55,2 66,6 37,0 58,7
Februari 68,0 35,6 57,3 68,4 33,4 55,7 67,6 37,9 58,8
Mars 67,6 34,3 58,2 68,6 34,9 55,2 66,7 33,7 61,1
April 68,5 37,6 58,2 68,7 35,2 56,9 68,2 40,2 59,4
Maj 69,9 42,8 58,4 70,6 40,5 58,5 69,1 45,1 58,3
Juni 71,7 56,0 58,3 73,5 55,2 57,9 69,9 56,8 58,6
Juli 72,7 55,2 59,2 74,0 54,2 57,6 71,4 56,2 60,8
Augusti 70,0 45,6 57,4 70,7 43,6 55,1 69,3 47,7 59,7
September 68,1 35,4 59,6 68,8 33,4 56,3 67,5 37,5 62,9
Oktober 68,7 38,1 58,6 69,6 34,4 58,9 67,7 41,9 58,2
November 68,4 38,5 57,9 68,5 35,3 56,2 68,2 41,8 59,6
December 67,3 34,6 58,2 68,9 33,7 55,8 65,5 35,6 60,4
2013                  
Januari 66,9 34,9 57,4 67,1 30,0 55,2 66,7 40,1 59,5
Februari 67,6 35,6 57,8 67,2 30,3 56,2 68,1 41,3 59,2
Mars 66,6 34,8 57,6 66,9 30,1 54,1 66,3 39,6 61,0
April 68,7 39,0 59,1 68,6 35,8 55,1 68,8 42,3 63,1
Maj 68,9 40,3 57,9 69,6 36,6 57,8 68,2 44,1 57,9
Juni 72,1 55,3 59,8 73,7 51,2 58,5 70,4 59,6 61,2
Juli 71,7 54,2 59,3 73,7 54,1 57,4 69,6 54,3 61,1
Augusti 69,4 43,8 58,1 70,5 40,1 58,5 68,3 47,6 57,8
September 67,3 33,6 60,2 68,1 32,0 57,1 66,5 35,3 63,3
Oktober 68,1 36,8 59,4 69,2 34,3 58,3 66,9 39,4 60,5
November 67,8 39,7 57,4 68,0 36,1 55,7 67,5 43,5 59,0
December 66,9 35,7 58,4 67,2 32,6 54,2 66,6 39,0 62,5
2014                  
Januari 67,0 34,1 59,4 67,2 29,7 57,8 66,7 38,7 60,9
Februari 66,9 36,4 57,8 67,3 35,3 56,0 66,5 37,6 59,5
Mars 66,7 34,0 58,9 66,9 32,1 54,8 66,6 36,0 62,8
April 68,3 36,9 59,0 67,6 32,1 54,1 69,0 42,0 63,8
Maj 68,9 43,7 58,5 69,2 38,9 57,7 68,5 48,8 59,3
Juni 71,7 54,3 60,6 73,1 55,5 57,1 70,3 53,1 64,0
Juli 71,2 52,0 58,6 72,1 46,1 56,7 70,3 58,1 60,5
Augusti 68,9 44,5 58,3 69,0 42,3 57,6 68,8 46,8 58,9
September 68,2 36,5 59,8 68,4 34,3 56,8 68,0 38,7 62,8
Oktober 67,6 35,2 59,2 68,2 33,4 56,6 67,0 37,1 61,8
November 67,3 37,6 59,6 68,0 37,5 58,4 66,6 37,6 60,8
December 67,4 36,7 59,7 68,0 34,4 57,8 66,8 39,1 61,6
2015                  
Januari 66,7 34,3 58,2 66,3 28,7 55,5 67,2 40,1 60,8
Februari 66,6 34,0 59,5 66,7 31,8 56,7 66,6 36,3 62,2
Mars 66,8 35,8 59,9 67,6 33,4 57,6 66,0 38,4 62,1
April 67,7 36,0 59,5 67,6 32,9 55,2 67,9 39,3 63,7
Maj 68,0 40,7 60,1 68,3 34,8 58,6 67,8 46,9 61,5
Juni 71,0 53,5 59,0 72,2 53,1 56,4 69,7 53,9 61,6
Juli 70,7 48,7 60,6 71,3 44,3 56,1 70,2 53,3 65,0
Augusti 68,8 43,6 60,1 69,4 38,0 58,9 68,2 49,5 61,4
September 68,8 37,7 61,7 69,8 36,5 59,1 67,9 38,9 64,3
Oktober 68,4 35,7 60,8 68,0 32,6 56,9 68,7 39,1 64,6
November 66,9 35,6 58,9 67,7 31,9 58,9 66,1 39,4 58,9
December 66,9 34,8 61,4 67,7 32,2 59,0 66,2 37,4 63,7
2016                  
Januari 66,8 33,5 60,6 66,6 28,5 55,7 66,9 38,7 65,4
Februari 66,7 34,4 59,2 66,9 29,3 57,0 66,4 39,7 61,3
Mars 68,0 37,6 61,7 69,3 38,8 59,9 66,7 36,2 63,5
April 67,9 36,5 61,9 68,4 32,5 58,0 67,5 40,7 65,8
Maj 68,6 41,3 60,3 69,7 39,8 59,9 67,4 42,8 60,7
Juni 72,0 55,1 61,4 74,7 55,3 61,9 69,3 54,8 60,8
Juli 71,1 51,1 62,5 72,4 46,5 60,4 69,9 56,0 64,6
Augusti 69,9 45,0 62,3 71,3 41,1 63,1 68,5 49,1 61,5
September 69,2 39,7 62,4 70,2 37,5 61,2 68,2 42,0 63,6
Oktober 68,4 35,9 61,8 70,1 34,0 60,3 66,7 37,9 63,3
November 67,7 37,2 61,4 68,3 34,0 59,2 67,1 40,6 63,4
December 68,3 39,1 61,4 69,7 38,0 61,0 66,8 40,2 61,8
2017                  
Januari 67,0 32,7 59,9 68,0 30,1 57,4 65,9 35,4 62,4
Februari 67,3 36,3 60,8 67,4 33,4 58,1 67,1 39,3 63,5
Mars 68,8 38,5 64,2 69,1 37,7 62,9 68,5 39,3 65,4
April 68,6 36,9 61,6 69,3 32,3 60,9 67,8 41,7 62,3
Maj 69,4 41,4 61,4 71,0 41,6 59,6 67,7 41,1 63,1
Juni 72,5 53,6 64,2 73,5 52,8 63,8 71,5 54,6 64,6
Juli 72,0 56,1 61,6 74,6 54,6 62,0 69,4 57,7 61,2
Augusti 70,5 46,0 62,5 72,0 42,8 61,9 69,0 49,5 63,1
September 69,3 37,9 63,2 70,3 36,4 62,8 68,3 39,6 63,5
Oktober 70,0 37,9 63,8 71,2 35,6 64,9 68,9 40,3 62,8
November 70,4 39,5 63,8 71,4 38,3 61,6 69,4 40,8 66,0
December 69,6 40,0 63,3 70,4 35,6 63,8 68,8 44,5 62,8
2018                  
Januari 69,3 37,1 64,6 70,0 32,7 63,0 68,5 41,8 66,1
Februari 69,8 38,3 64,7 70,5 37,9 62,1 69,2 38,7 67,3
Mars 70,0 37,3 66,3 70,6 35,2 64,7 69,3 39,5 67,8
April . . . . . . . . .
Maj . . . . . . . . .
Juni . . . . . . . . .
Juli . . . . . . . . .
Augusti . . . . . . . . .
September . . . . . . . . .
Oktober . . . . . . . . .
November . . . . . . . . .
December . . . . . . . . .
Arbetskraftsundersökning
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning