Stäng fönstret

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018

Skatter och avgifter av skattenatur 1975-2017
-1000 Inkomstskatter -2000 Obligatoriska socialskyddsavgifter -3000 Skatter på lönesumma och arbetskraft -4000 Förmögenhetsskatter -5000 Skatter på varor och tjänster -6000 Övriga skatter
1975 15,7 7,4 0,8 0,7 11,6 0,1
1976 17,9 8,0 1,0 1,2 11,7 0,1
1977 17,0 8,5 1,0 0,9 12,6 0,1
1978 14,7 7,4 0,8 0,8 12,8 0,1
1979 13,7 7,8 0,3 0,7 12,6 0,1
1980 13,8 8,2 0,1 0,7 12,5 0,1
1981 15,2 8,5 0,0 0,7 12,7 0,1
1982 15,0 7,9 0,0 0,8 12,6 0,1
1983 15,0 7,5 0,0 0,9 12,6 0,1
1984 15,4 7,8 0,1 1,0 13,2 0,1
1985 16,0 8,6 0,2 1,1 13,3 0,1
1986 16,8 8,7 0,0 1,1 13,5 0,1
1987 15,2 8,7 . 1,1 13,7 0,1
1988 16,5 9,5 . 1,4 14,6 0,1
1989 16,2 9,6 0,0 1,3 14,3 0,1
1990 16,8 11,0 . 1,0 14,0 0,1
1991 16,9 12,3 . 1,0 14,1 0,1
1992 15,9 13,1 . 1,0 13,9 0,1
1993 14,7 13,8 . 1,2 13,7 0,1
1994 15,9 14,4 . 1,1 13,9 0,1
1995 16,1 13,7 . 1,0 13,4 0,1
1996 17,7 13,2 . 1,0 13,5 0,1
1997 17,2 12,4 . 1,0 14,1 0,0
1998 17,6 12,2 . 1,1 13,7 0,0
1999 17,2 12,2 . 1,1 13,7 0,0
2000 19,7 11,6 . 1,1 13,3 0,0
2001 17,6 11,6 . 1,0 12,8 0,0
2002 17,6 11,5 . 1,0 13,1 0,0
2003 16,4 11,3 . 1,0 13,6 0,0
2004 16,1 11,2 . 1,1 13,3 0,0
2005 16,1 11,5 . 1,2 13,2 0,0
2006 16,0 11,7 . 1,1 13,2 0,0
2007 16,3 11,5 . 1,1 12,6 0,0
2008 16,0 11,5 . 1,1 12,4 0,0
2009 14,6 12,2 . 1,1 12,9 0,0
2010 14,5 12,1 . 1,1 13,0 0,0
2011 14,9 12,1 . 1,1 13,8 0,0
2012 14,6 12,6 . 1,2 14,1 0,0
2013 15,1 12,6 . 1,3 14,5 0,0
2014 15,3 12,7 . 1,3 14,4 0,0
2015 15,4 12,7 . 1,4 14,1 0,0
2016 15,3 12,8 . 1,4 14,4 0,0
2017 15,4 12,1 . 1,5 14,2 0,0
Skatter och avgifter av skattenatur
Enhet: BNP-kvoten, %
Källa: Statistikcentralen / Skatter och avgifter av skattenatur