Stäng fönstret

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018

Specificering av nationalinkomsten 1975-2017
D1R/B5NT Ersättningar till anställda, procent av nationalinkomst D4_B4N/B5NT Kapitalinkomst och ägaruttag (netto), procent av nationalinkomst D2NT/B5NT Skatter på produktion och import minus subventioner (offentlig sekt.), procent av nationalinkomst
1975 65,6 24,1 10,3
1976 67,3 22,1 10,6
1977 67,4 20,6 12,0
1978 64,2 23,3 12,5
1979 62,8 25,3 11,9
1980 63,7 24,4 12,0
1981 65,7 21,9 12,4
1982 65,0 22,5 12,5
1983 64,7 22,8 12,4
1984 64,1 22,6 13,3
1985 65,4 21,1 13,5
1986 65,2 20,9 13,9
1987 66,0 19,6 14,4
1988 64,2 20,0 15,8
1989 65,0 19,1 15,9
1990 68,4 16,4 15,2
1991 74,1 10,8 15,1
1992 73,4 11,7 14,9
1993 69,3 15,8 14,9
1994 64,7 20,5 14,8
1995 61,1 25,0 13,8
1996 61,0 24,3 14,8
1997 58,3 26,3 15,4
1998 57,9 27,0 15,2
1999 57,6 27,4 15,0
2000 57,0 28,5 14,5
2001 56,5 29,6 13,9
2002 56,5 29,2 14,3
2003 57,2 27,8 15,0
2004 56,1 29,5 14,4
2005 57,3 28,1 14,6
2006 57,0 28,7 14,3
2007 55,9 30,4 13,8
2008 57,8 28,6 13,6
2009 61,5 24,3 14,1
2010 60,0 26,1 14,0
2011 60,1 24,7 15,2
2012 61,7 22,6 15,6
2013 61,4 22,5 16,1
2014 60,5 23,5 16,0
2015 59,7 24,6 15,6
2016 59,0 25,0 16,0
2017 57,0 27,4 15,6
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: % av BNI
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis