Förhållandet mellan arbets- och kapitalinkomster, tabell

Uppdaterad: 26.2.2021
Uppdateras nästa gång: 28.2.2022
Specificering av nationalinkomsten 1975-2020*
D1R Ersättningar till anställda, inkomster D4_B4N Kapital- och företagarinkomst, netto D2N Skatter på produktion och import minus subventioner
1975 65,1 24,5 10,4
1976 66,9 22,5 10,6
1977 67,0 21,0 12,0
1978 63,8 23,6 12,5
1979 62,4 25,7 11,9
1980 63,3 24,7 12,0
1981 65,3 22,3 12,4
1982 64,6 22,9 12,6
1983 64,3 23,2 12,5
1984 63,7 23,0 13,3
1985 65,0 21,4 13,6
1986 64,8 21,2 14,0
1987 65,7 19,9 14,4
1988 63,8 20,4 15,8
1989 64,6 19,5 15,9
1990 68,0 16,8 15,2
1991 73,6 11,2 15,2
1992 72,9 12,1 14,9
1993 68,9 16,2 14,9
1994 64,4 20,8 14,8
1995 60,8 25,3 13,9
1996 60,7 24,6 14,8
1997 58,0 26,6 15,4
1998 57,6 27,3 15,2
1999 57,4 27,6 15,0
2000 56,7 28,9 14,5
2001 56,2 30,0 13,9
2002 56,2 29,6 14,3
2003 56,9 28,1 15,0
2004 55,8 29,9 14,3
2005 56,9 28,5 14,5
2006 56,6 29,1 14,3
2007 55,5 30,8 13,7
2008 57,4 29,1 13,5
2009 61,0 24,9 14,1
2010 59,3 26,7 13,9
2011 59,6 25,3 15,1
2012 61,2 23,3 15,5
2013 60,8 23,2 16,0
2014 59,7 24,4 15,9
2015 58,9 25,6 15,5
2016 58,4 25,6 16,0
2017 56,7 27,7 15,6
2018 56,9 27,2 15,9
2019 57,2 26,9 15,9
2020* 57,0 28,2 14,8
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: % av BNI
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis

Dela sidan