Stäng fönstret

Uppdaterad: 7.9.2017 - Uppdateras nästa gång: 7.9.2018

Personer som hör till fackorganisationer och arbetslöshetskassor 2002-2016
Samtliga antal sysselsatta löntagare Män Kvinnor
Fackorganisation Endast arbetslöshetskassa Fackorganisation Endast arbetslöshetskassa Fackorganisation Endast arbetslöshetskassa
2002 74 8 72 9 75 8
2003 72 10 69 11 75 9
2004 73 10 71 10 74 10
2005 75 10 70 11 80 8
2006 72 10 69 10 75 11
2007 73 10 68 12 76 9
2008 72 11 67 12 79 10
2009 71 12 70 9 73 15
2010 72 12 69 12 75 13
2011 68 16 64 18 72 13
2012 75 14 66 18 82 10
2013 75 15 71 18 79 11
2014 73 16 68 19 78 13
2015 76 14 72 17 80 10
2016 74 16 70 18 78 14
-/ Arbets- och näringsministeriet, Arbetslivsbarometrar
Enhet: % av sysselsätta löntagare
Källa: Arbets- och näringsministeriet, Arbetslivsbarometrar