Gäldenärer vid utsökning

Uppdaterad: 24.1.2020
Uppdateras nästa gång: 31.7.2020
Utsökningsgäldenärer, läget under året 2005-2019
Fysiska personer Juridiska personer Totalt
2005 456 601 56 654 513 255
2006 440 646 50 037 490 683
2007 463 045 48 906 511 951
2008 455 520 46 767 502 287
2009 457 435 50 624 508 059
2010 459 311 53 592 512 903
2011 470 803 55 049 525 852
2012 475 484 52 648 528 132
2013 483 961 54 347 538 308
2014 481 157 54 890 536 047
2015 485 306 55 116 540 422
2016 496 492 53 853 550 345
2017 501 642 56 643 558 285
2018 518 967 58 046 577 013
2019 507 170 54 974 562 144
-/ Riksfogdeämbetet, Förvaltningsenheten
Enhet: antalet gäldenärer
Källa: Riksfogdeämbetet, Förvaltningsenheten

Dela sidan