Stäng fönstret

Uppdaterad: 24.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 23.5.2018

Relativt arbetslöshetstal efter månad 1989-2018
Båda könen Män Kvinnor
1989      
Januari 3,6 3,6 3,5
Februari 3,0 3,4 2,5
Mars 3,9 4,3 3,4
April 4,6 4,7 4,5
Maj 6,4 6,3 6,5
Juni 2,1 2,1 2,1
Juli 2,1 2,1 2,1
Augusti 2,4 2,3 2,5
September 2,2 1,8 2,5
Oktober 2,2 2,3 2,1
November 2,5 2,4 2,6
December 2,3 2,5 2,0
1990      
Januari 2,9 3,3 2,5
Februari 2,7 3,4 1,9
Mars 3,3 4,0 2,4
April 4,5 5,1 3,7
Maj 6,1 6,2 5,9
Juni 2,5 2,7 2,3
Juli 2,1 2,1 2,2
Augusti 2,2 2,3 2,0
September 2,4 2,9 1,8
Oktober 3,0 3,4 2,5
November 3,1 3,7 2,4
December 3,2 3,9 2,3
1991      
Januari 4,1 4,9 3,3
Februari 4,5 5,9 3,0
Mars 5,2 6,7 3,7
April 6,7 7,8 5,5
Maj 9,1 10,2 7,9
Juni 5,9 7,1 4,6
Juli 5,9 6,9 4,9
Augusti 6,2 7,3 5,1
September 7,4 9,9 4,7
Oktober 7,7 9,0 6,2
November 8,0 9,2 6,8
December 8,6 11,0 6,0
1992      
Januari 10,3 12,3 8,0
Februari 10,2 12,5 7,8
Mars 10,6 12,9 8,0
April 11,7 13,6 9,5
Maj 13,5 15,5 11,4
Juni 11,6 12,8 10,3
Juli 10,6 12,3 8,7
Augusti 11,5 13,4 9,4
September 11,8 13,4 10,0
Oktober 12,7 14,7 10,4
November 13,2 15,0 11,2
December 12,9 15,1 10,4
1993      
Januari 14,3 16,2 12,3
Februari 15,6 18,3 12,5
Mars 16,1 18,0 14,0
April 17,1 19,1 14,8
Maj 19,0 20,4 17,4
Juni 16,3 17,3 15,2
Juli 14,9 16,1 13,7
Augusti 15,6 16,9 14,3
September 16,7 18,0 15,4
Oktober 16,9 18,8 14,7
November 16,5 18,8 13,9
December 17,1 19,4 14,6
1994      
Januari 18,7 21,2 16,0
Februari 16,9 19,3 14,1
Mars 18,3 20,2 16,2
April 18,5 20,6 16,1
Maj 19,9 22,1 17,5
Juni 16,1 17,4 14,7
Juli 15,4 16,6 14,0
Augusti 14,6 15,3 13,8
September 15,7 16,8 14,3
Oktober 15,2 16,4 13,9
November 15,0 15,8 14,1
December 14,7 15,9 13,4
1995      
Januari 16,9 17,6 16,0
Februari 15,5 16,2 14,8
Mars 15,0 15,6 14,4
April 16,1 16,9 15,2
Maj 17,1 17,3 16,9
Juni 14,8 14,1 15,5
Juli 14,8 15,0 14,7
Augusti 14,7 14,5 14,9
September 14,8 14,8 14,7
Oktober 14,8 14,9 14,8
November 15,1 15,3 14,9
December 15,2 16,2 14,0
1996      
Januari 16,3 16,8 15,8
Februari 15,0 15,7 14,2
Mars 14,5 14,8 14,2
April 14,7 14,9 14,6
Maj 16,9 16,4 17,4
Juni 15,1 14,2 16,0
Juli 13,0 12,5 13,4
Augusti 14,0 13,2 14,8
September 14,2 13,9 14,5
Oktober 13,8 13,7 13,9
November 14,1 13,5 14,9
December 13,2 12,2 14,3
1997      
Januari 14,2 14,7 13,6
Februari 13,4 13,2 13,7
Mars 13,6 13,6 13,7
April 14,3 15,7 12,7
Maj 15,4 13,8 17,1
Juni 13,4 12,1 14,9
Juli 10,8 10,8 10,9
Augusti 11,1 10,1 12,2
September 11,4 10,7 12,2
Oktober 11,3 11,1 11,5
November 11,4 10,9 12,0
December 11,4 11,2 11,7
1998      
Januari 12,1 12,3 11,7
Februari 11,8 11,6 12,0
Mars 12,4 12,3 12,5
April 12,6 12,6 12,7
Maj 14,6 13,8 15,5
Juni 12,0 11,3 12,8
Juli 10,1 9,4 10,8
Augusti 10,2 9,3 11,1
September 10,2 9,3 11,2
Oktober 10,0 8,9 11,2
November 10,1 9,4 10,8
December 10,2 9,8 10,7
1999      
Januari 11,0 11,3 10,8
Februari 10,7 11,3 10,2
Mars 10,9 10,9 10,9
April 11,5 11,3 11,6
Maj 13,3 12,7 14,0
Juni 10,3 9,1 11,7
Juli 8,6 8,3 8,9
Augusti 9,0 7,9 10,1
September 9,1 7,6 10,7
Oktober 9,5 9,0 10,0
November 9,4 9,4 9,4
December 9,1 8,4 9,9
2000      
Januari 10,6 10,1 11,1
Februari 11,3 11,3 11,3
Mars 11,2 10,7 11,7
April 11,0 11,4 10,6
Maj 11,9 10,5 13,5
Juni 10,3 9,0 11,6
Juli 7,8 6,7 9,1
Augusti 8,3 7,1 9,6
September 9,1 8,2 10,1
Oktober 8,9 8,3 9,5
November 8,7 7,9 9,7
December 8,3 7,8 8,9
2001      
Januari 9,9 9,0 10,8
Februari 9,8 9,1 10,4
Mars 9,6 9,5 9,8
April 10,3 10,4 10,2
Maj 11,3 10,8 11,7
Juni 9,3 8,4 10,3
Juli 7,6 7,0 8,2
Augusti 7,8 7,1 8,6
September 8,7 7,9 9,6
Oktober 8,3 8,2 8,4
November 8,8 8,2 9,4
December 8,1 7,8 8,4
2002      
Januari 9,9 9,9 9,9
Februari 9,4 9,6 9,1
Mars 9,5 9,2 9,8
April 10,4 10,8 10,0
Maj 11,9 12,4 11,3
Juni 9,0 8,8 9,3
Juli 7,8 7,8 7,9
Augusti 8,1 7,7 8,5
September 8,1 8,2 8,0
Oktober 8,5 8,1 8,9
November 8,2 8,1 8,3
December 8,1 8,7 7,6
2003      
Januari 9,5 9,8 9,3
Februari 9,0 9,0 8,9
Mars 9,9 10,9 8,9
April 10,4 11,1 9,7
Maj 11,4 11,8 11,0
Juni 9,6 10,1 9,2
Juli 7,9 7,4 8,5
Augusti 7,7 7,4 8,0
September 8,0 8,0 8,0
Oktober 8,3 7,7 8,9
November 8,2 8,3 8,2
December 8,2 8,6 7,8
2004      
Januari 9,5 10,3 8,8
Februari 9,0 9,3 8,7
Mars 9,5 9,7 9,2
April 10,6 11,0 10,2
Maj 11,6 11,3 12,0
Juni 8,9 8,3 9,5
Juli 7,8 7,3 8,5
Augusti 8,0 7,4 8,6
September 7,2 6,9 7,5
Oktober 8,0 7,6 8,4
November 8,1 8,1 8,0
December 7,7 7,9 7,5
2005      
Januari 9,8 9,9 9,6
Februari 9,2 9,2 9,1
Mars 8,5 9,0 7,9
April 10,0 10,4 9,6
Maj 10,2 10,0 10,4
Juni 8,7 8,3 9,0
Juli 7,3 6,5 8,2
Augusti 7,2 6,9 7,4
September 7,1 6,4 7,9
Oktober 7,2 6,8 7,5
November 8,0 7,8 8,1
December 7,6 6,8 8,6
2006      
Januari 8,7 8,6 8,9
Februari 8,4 8,5 8,2
Mars 8,1 8,1 8,1
April 8,6 9,0 8,2
Maj 10,1 10,0 10,3
Juni 8,1 7,2 9,0
Juli 6,6 6,0 7,2
Augusti 6,9 6,0 7,8
September 6,8 6,2 7,5
Oktober 7,2 6,6 7,8
November 6,7 6,3 7,1
December 6,4 6,0 6,8
2007      
Januari 7,6 7,6 7,5
Februari 7,5 7,3 7,7
Mars 7,7 7,6 7,7
April 7,2 7,4 7,0
Maj 8,5 8,0 9,0
Juni 7,4 6,7 8,1
Juli 5,9 5,0 6,8
Augusti 5,9 5,3 6,6
September 6,4 6,0 6,8
Oktober 6,2 6,0 6,3
November 6,1 5,7 6,6
December 6,0 5,9 6,1
2008      
Januari 6,8 6,3 7,3
Februari 6,4 5,8 7,0
Mars 6,8 7,2 6,3
April 6,2 6,2 6,2
Maj 8,8 8,7 9,0
Juni 6,8 6,3 7,4
Juli 5,2 4,5 6,0
Augusti 5,6 4,6 6,5
September 5,9 5,7 6,1
Oktober 5,8 6,0 5,6
November 6,0 5,5 6,6
December 6,1 6,0 6,1
2009      
Januari 7,0 7,3 6,7
Februari 7,6 8,1 7,0
Mars 8,3 9,7 6,9
April 8,8 9,5 8,0
Maj 10,9 12,0 9,7
Juni 9,1 10,2 7,9
Juli 7,7 7,6 7,9
Augusti 7,6 8,0 7,1
September 7,3 7,6 7,0
Oktober 8,2 8,7 7,7
November 8,5 9,3 7,7
December 7,9 8,7 7,0
2010      
Januari 9,5 10,8 8,2
Februari 9,2 10,1 8,2
Mars 9,1 10,5 7,5
April 9,3 10,5 8,0
Maj 10,5 12,0 9,0
Juni 8,8 8,4 9,3
Juli 7,5 7,4 7,6
Augusti 7,3 7,9 6,7
September 7,0 7,4 6,5
Oktober 7,4 7,7 7,0
November 7,1 8,2 6,0
December 7,9 8,2 7,5
2011      
Januari 8,2 9,0 7,3
Februari 8,4 8,7 8,0
Mars 9,3 10,1 8,4
April 8,2 9,6 6,7
Maj 9,8 10,1 9,5
Juni 8,4 8,5 8,3
Juli 6,9 7,2 6,6
Augusti 6,6 6,5 6,6
September 6,9 7,8 5,8
Oktober 7,0 7,8 6,2
November 6,2 7,0 5,4
December 7,4 8,4 6,3
2012      
Januari 7,8 8,6 6,9
Februari 7,7 8,6 6,6
Mars 8,5 9,2 7,9
April 8,4 9,8 6,9
Maj 9,5 10,5 8,5
Juni 7,9 7,8 8,1
Juli 6,9 6,8 7,0
Augusti 7,3 7,4 7,2
September 7,1 7,5 6,6
Oktober 6,9 7,2 6,6
November 7,3 8,5 6,0
December 6,9 7,5 6,3
2013      
Januari 8,7 9,6 7,6
Februari 8,7 9,7 7,6
Mars 9,0 9,7 8,2
April 8,8 10,2 7,3
Maj 10,8 12,0 9,5
Juni 7,8 7,9 7,6
Juli 6,6 6,8 6,4
Augusti 7,1 7,1 7,1
September 7,6 8,3 6,8
Oktober 7,4 7,6 7,2
November 7,9 8,4 7,5
December 7,9 8,4 7,3
2014      
Januari 8,5 9,5 7,4
Februari 9,1 10,1 8,1
Mars 9,5 9,9 9,2
April 9,0 10,3 7,6
Maj 10,7 11,8 9,6
Juni 9,2 8,9 9,5
Juli 7,0 7,5 6,6
Augusti 7,4 7,7 7,0
September 8,2 8,6 7,7
Oktober 8,3 9,7 6,9
November 8,2 8,7 7,6
December 8,8 9,4 8,2
2015      
Januari 8,8 9,9 7,6
Februari 10,1 10,5 9,7
Mars 10,3 11,3 9,2
April 10,3 11,1 9,5
Maj 11,8 11,9 11,6
Juni 10,0 10,5 9,4
Juli 8,4 8,7 8,2
Augusti 8,3 8,6 7,9
September 8,4 8,3 8,6
Oktober 8,7 9,1 8,4
November 8,2 9,2 7,2
December 9,2 9,5 8,8
2016      
Januari 9,3 10,0 8,5
Februari 9,4 10,4 8,4
Mars 10,1 10,3 9,9
April 9,8 10,5 9,1
Maj 10,8 11,3 10,3
Juni 9,3 8,5 10,2
Juli 7,8 7,6 8,1
Augusti 7,2 7,2 7,3
September 7,7 7,6 7,8
Oktober 8,1 8,0 8,2
November 8,1 8,8 7,4
December 7,9 8,2 7,5
2017      
Januari 9,2 9,0 9,4
Februari 9,2 10,1 8,2
Mars 9,6 10,7 8,5
April 10,2 10,7 9,8
Maj 10,7 10,4 11,1
Juni 8,9 9,2 8,4
Juli 7,5 7,4 7,7
Augusti 7,5 6,9 8,1
September 8,0 8,0 8,0
Oktober 7,3 7,4 7,2
November 7,1 7,8 6,3
December 8,4 8,9 7,9
2018      
Januari 8,8 8,4 9,3
Februari 8,6 8,7 8,6
Mars 8,8 9,2 8,4
April . . .
Maj . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augusti . . .
September . . .
Oktober . . .
November . . .
December . . .
Arbetskraftsundersökning
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning