Hushållens skuldsättning, tabell

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 23.6.2021
Hushållens skuldsättning 1975-2020*
Grad, %
F4NS14 Skuldsättningsgrad, hushåll
1975 39,4
1976 41,6
1977 44,5
1978 46,8
1979 49,5
1980 50,6
1981 53,4
1982 55,1
1983 56,7
1984 60,0
1985 63,4
1986 67,3
1987 73,1
1988 87,7
1989 88,8
1990 86,6
1991 82,0
1992 77,5
1993 74,6
1994 74,0
1995 68,7
1996 65,8
1997 60,1
1998 60,8
1999 62,8
2000 65,8
2001 67,5
2002 70,7
2003 75,9
2004 82,1
2005 92,0
2006 99,9
2007 104,6
2008 106,5
2009 108,9
2010 110,8
2011 112,3
2012 114,9
2013 115,1
2014 117,5
2015 119,7
2016 122,4
2017 125,4
2018* 127,0
2019* 128,6
2020* 132,7
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: % disponibla; inkomsten
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis

Dela sidan