Stäng fönstret

Uppdaterad: 31.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018

Privata konsumtionsutgifter efter användningsändamål 1975-2016
C01+C02 Livsmedel, drycker, tobak och droger C03 Klädsel och skor C04 Boende C05 Inredning och hushållsutrustning C06 Hälsa C07+C08 Transpotr och telekommunikationer C09+C10 Rekreation, kultur och utbildning C11 Hotell, kaféer och restauranger C12 Diverse varor och tjänster
1975 29,1 6,1 18,6 6,8 2,3 14,9 9,5 6,3 6,5
1976 29,2 6,1 18,6 6,3 2,3 14,6 9,9 6,2 6,7
1977 29,7 6,0 18,8 6,0 2,2 14,4 10,0 6,0 6,9
1978 29,2 5,7 18,9 5,9 2,3 14,5 10,4 6,1 7,0
1979 28,2 5,9 18,5 6,0 2,2 15,3 10,5 6,3 7,2
1980 27,6 6,1 18,6 6,1 2,1 15,5 10,4 6,4 7,2
1981 27,3 5,7 19,5 5,9 2,0 15,5 10,5 6,5 7,1
1982 27,5 5,4 19,3 5,7 2,2 15,9 10,2 6,5 7,2
1983 27,2 5,4 19,0 5,9 2,5 15,5 10,6 6,6 7,3
1984 27,0 5,5 18,8 5,9 2,6 15,4 10,6 6,7 7,6
1985 26,0 5,5 18,8 5,6 2,6 16,1 10,6 7,0 7,7
1986 25,9 5,7 18,3 5,6 2,7 15,3 10,9 7,1 8,6
1987 25,2 6,0 17,6 5,8 2,7 15,8 11,3 7,2 8,4
1988 24,2 5,9 17,3 5,8 2,9 16,6 11,3 7,4 8,6
1989 23,2 5,7 17,2 5,6 2,8 17,0 11,4 7,5 9,7
1990 23,0 5,6 18,2 5,4 2,9 15,9 11,5 7,7 9,8
1991 23,7 5,4 20,4 4,9 3,1 14,1 11,2 7,4 9,7
1992 24,1 4,8 22,4 4,5 3,4 13,2 10,8 7,2 9,5
1993 23,4 4,5 24,3 4,2 3,5 13,2 10,6 6,8 9,4
1994 22,9 4,4 24,7 4,2 3,4 13,7 10,6 6,8 9,2
1995 21,5 4,6 24,6 4,4 3,4 13,9 11,0 7,0 9,7
1996 20,1 5,0 24,8 4,5 3,6 14,6 11,5 7,1 8,8
1997 19,5 5,1 25,2 4,7 3,7 15,1 11,4 6,8 8,5
1998 18,7 5,0 24,9 4,9 3,6 15,7 11,6 6,5 9,0
1999 18,5 4,8 24,9 4,7 3,6 16,0 11,5 6,4 9,5
2000 18,4 4,6 24,6 4,9 3,8 16,4 11,8 6,4 9,2
2001 18,9 4,6 24,5 4,9 3,9 15,7 11,7 6,4 9,4
2002 18,6 4,7 24,8 4,9 4,1 16,0 11,6 6,3 9,0
2003 18,4 4,7 24,9 4,9 4,1 16,5 11,6 6,4 8,7
2004 17,6 4,8 24,8 5,1 4,2 16,4 11,9 6,6 8,7
2005 17,1 4,8 24,6 5,3 4,3 16,1 12,0 6,7 9,0
2006 16,9 4,9 24,3 5,3 4,3 15,8 12,5 6,7 9,3
2007 16,9 4,9 24,0 5,4 4,3 15,4 12,7 6,7 9,7
2008 17,1 4,8 24,1 5,4 4,3 15,4 12,6 6,6 9,7
2009 17,8 4,8 25,9 5,1 4,3 13,9 12,4 6,4 9,3
2010 17,1 4,7 26,2 5,3 4,4 14,8 12,2 6,3 8,9
2011 17,0 4,6 25,7 5,3 4,3 15,5 12,1 6,3 9,2
2012 17,0 4,6 26,3 5,2 4,3 15,1 12,0 6,3 9,3
2013 17,4 4,5 27,0 5,0 4,4 14,6 11,5 6,2 9,3
2014 17,3 4,4 27,5 5,0 4,4 14,3 11,2 6,2 9,7
2015 16,9 4,4 28,1 4,9 4,4 14,0 11,0 6,3 9,9
2016 16,4 4,3 28,4 4,9 4,6 14,2 10,9 6,4 9,8
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: % av hushållens konsumtionutgifter, till löpande priser
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis