Stäng fönstret

Uppdaterad: 31.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 31.1.2019

Den offentliga sektorns utgifter 1990-2016
Konsoliderade totalutgifter
TOTEXPS Totalutgifter, konsoliderade
S13 Offentlig sektor
BNP-förhållande, %
G0 Ändamål, totalt G01 Allmän offentlig förvaltning G02 Försvar G03 Samhällskydd och rättsskipning G04 Näringslivfrågor G05 Miljöskydd G06 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling G07 Hälso- och sjukvård G08 Fritidsverksamenhet, kultur och religion G09 Utbildning G10 Social trygghet
1990 47,9 5,6 1,5 1,2 6,4 0,2 0,7 5,8 1,4 6,2 18,6
1991 56,6 6,7 1,8 1,5 7,4 0,3 0,8 6,7 1,5 7,2 22,8
1992 61,7 7,2 2,1 1,5 7,5 0,3 0,8 6,8 1,5 7,4 26,7
1993 64,1 8,6 2,0 1,4 8,5 0,3 0,7 6,7 1,2 7,3 27,5
1994 62,5 8,3 2,0 1,4 8,5 0,3 0,6 6,2 1,2 7,0 27,0
1995 61,1 8,4 1,8 1,4 8,9 0,3 0,7 6,2 1,2 6,9 25,1
1996 59,5 8,9 1,9 1,4 6,8 0,3 0,8 6,4 1,3 6,8 24,9
1997 56,1 9,1 1,8 1,3 5,6 0,3 0,6 6,2 1,3 6,4 23,3
1998 52,4 8,3 1,6 1,3 5,4 0,3 0,5 5,8 1,2 6,1 21,7
1999 51,0 7,9 1,5 1,3 5,5 0,3 0,4 5,8 1,2 6,0 21,1
2000 48,0 7,5 1,4 1,3 4,8 0,3 0,4 5,7 1,1 5,9 19,6
2001 47,3 7,4 1,3 1,3 4,6 0,3 0,4 5,9 1,1 5,9 19,2
2002 48,5 7,0 1,3 1,2 4,9 0,3 0,4 6,2 1,1 6,1 20,0
2003 49,4 7,1 1,4 1,3 4,7 0,3 0,3 6,4 1,1 6,3 20,4
2004 49,3 7,0 1,5 1,3 4,7 0,3 0,3 6,6 1,1 6,2 20,4
2005 49,3 7,1 1,5 1,3 4,7 0,3 0,3 6,8 1,1 6,1 20,2
2006 48,3 6,9 1,4 1,2 4,6 0,3 0,3 6,8 1,0 6,0 19,8
2007 46,8 6,7 1,4 1,2 4,4 0,3 0,3 6,6 1,0 5,8 19,2
2008 48,3 7,0 1,4 1,2 4,6 0,3 0,4 7,0 1,1 5,8 19,4
2009 54,8 7,8 1,6 1,4 4,9 0,3 0,5 7,9 1,2 6,5 22,7
2010 54,8 7,7 1,5 1,5 4,8 0,3 0,5 7,9 1,2 6,6 22,8
2011 54,4 8,0 1,4 1,3 4,8 0,2 0,5 7,8 1,2 6,5 22,7
2012 56,2 8,2 1,5 1,4 4,8 0,2 0,4 8,2 1,2 6,4 23,8
2013 57,5 8,3 1,5 1,4 4,8 0,3 0,4 8,3 1,5 6,4 24,8
2014 58,1 8,3 1,4 1,3 4,9 0,3 0,4 8,3 1,5 6,4 25,4
2015 57,1 8,5 1,3 1,2 4,8 0,2 0,4 7,3 1,5 6,2 25,6
2016 56,0 8,1 1,3 1,2 4,5 0,2 0,3 7,2 1,4 6,1 25,6
Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål
Enhet: BNP-kvoten, %
Källa: Statistikcentralen / Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål