Stäng fönstret

Uppdaterad: 16.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 5.10.2018

Mobilabonnemang
Mobilbredbands Andra abonnemang
1H 2007 40 5 770
2H 2007 140 5 890
1H 2008 310 6 130
2H 2008 480 6 350
1H 2009 660 6 610
2H 2009 910 6 790
1H 2010 1 150 6 920
2H 2010 1 640 6 760
1H 2011 2 980 5 800
2H 2011 3 550 5 390
1H 2012 4 100 5 020
2H 2012 4 760 4 520
1H 2013 5 510 3 800
2H 2013 6 140 3 160
1H 2014 6 660 2 710
2H 2014 7 050 2 370
1H 2015 7 140 2 280
2H 2015 7 420 2 050
1H 2016 7 490 2 010
2H 2016 7 960 1 530
1H 2017 7 990 1 490
2H 2017 8 490 990
Enhet: 1000 abonnemang
Källa: Kommunikationsverket