Stäng fönstret

Uppdaterad: 12.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.4.2019

Sysselsatta efter näringsgren 2000-2017
A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09) C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39) F Byggverksamhet (41-43) G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (45-47) H Transport och magasinering (49-53) I Hotell- och restaurangverksamhet (55-56) J Informations- och kommunikationsverksamhet (58-63) K, L Finans- och försäkringsverksamhet; fastighetsverksamhet (64-68) M, N Företagstjänster (69-82) O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (84) P Utbildning (85) Q Vård och omsorg; sociala tjänster (86-88) R-U Annan serviceverksamhet (90-99) X Näringsgrenen okänd (00)
2000 0 146 473 147 277 152 77 89 70 184 115 165 326 109 6
2001 0 139 478 143 276 157 80 92 69 193 114 167 342 109 7
2002 0 132 471 145 281 152 82 98 64 199 119 165 346 111 7
2003 0 126 450 149 283 150 75 95 67 209 119 168 345 117 10
2004 0 122 439 147 290 149 74 93 67 214 117 172 351 120 8
2005 0 121 441 159 295 144 78 92 68 224 126 166 355 127 6
2006 0 118 443 164 298 154 78 98 67 235 123 171 364 127 4
2007 0 118 446 174 305 151 84 95 70 250 119 168 370 135 6
2008 0 119 443 186 311 153 88 95 71 253 117 165 382 136 12
2009 0 119 406 175 296 153 85 94 70 244 116 164 388 138 9
2010 0 115 388 172 298 156 83 95 71 250 117 174 379 139 12
2011 0 110 384 176 303 147 83 99 75 253 116 179 396 141 11
2012 0 109 382 175 300 144 86 101 74 262 113 175 409 142 11
2013 0 107 377 176 296 142 86 100 71 260 111 175 399 144 10
2014 0 109 359 169 290 140 86 100 74 269 106 180 402 151 11
2015 0 109 352 168 284 137 87 106 73 277 106 179 404 145 9
2016 0 101 356 178 290 141 85 101 75 271 111 173 409 148 8
2017 0 99 355 187 282 139 85 106 81 283 115 181 404 152 5
Arbetskraftsundersökning
Enhet: 1 000 sysselsatta
Källa: Statistikcentralen / Arbetskraftsundersökning