Stäng fönstret

Uppdaterad: 25.8.2014 - Uppdateras nästa gång: 1.2.2019

Nöjdhet med livet
Svarsskala 0-10, 0 = inte alls nöjd och 10 = helt nöjd
Alla personer
Alla
Totalt
Män Kvinnor
Förtroende för Finlands system för politiskt beslutsfattande 5,8 6,2
Förtroende för Finlands rättsväsende 7,1 7,2
Nöjdhet med hushållets ekonomiska tillståndet 7,5 7,5
Nöjdhet med tidsanvändning 7,6 7,8
Nöjdhet med butikerna, servicen och kollektivtrafiken på bostadsorten 7,7 7,8
Nöjdhet med livet i allmänhet 8,0 8,1
Nöjdhet med nuvarande arbete 8,0 8,1
Livets meningsfullhet 7,9 8,2
Nöjdhet med restiden till och från arbetet 8,0 8,3
Förtroende för finska polisen 8,1 8,3
Nöjdhet med möjligheterna till rekreation och friluftsliv på bostadsorten 8,2 8,4
Nöjdhet med relationer till andra människor 8,2 8,4
Nöjdhet med boende 8,4 8,5
Enhet: 0-10
Källa: Statistikcentralen / Undersökning om inkomster och levnadsförhållanden