Stäng fönstret

Uppdaterad: 2.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 19.12.2018

Hushållets subjektiva uppfattning om utkomst 2003-2016
har haft svårigheter eller stora svårigheter att täcka sina vanliga utgifter
vaikeuksia tai suuria vaikeuksia
Samtliga hushåll
Andelen
Hushåll Barn i hushåll
2003 9,9 12,2
2004 9,1 10,2
2005 8,7 10,0
2006 7,8 10,4
2007 8,8 10,5
2008 7,6 8,1
2009 7,4 8,2
2010 8,3 8,3
2011 7,9 8,3
2012 7,5 8,0
2013 7,7 10,0
2014 7,3 9,2
2015 7,7 8,7
2016 7,4 8,1
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Inkomstfördelningsstatistik