Hushållens sparkvot, tabell

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 17.12.2021
Hushållens sparkvot 1975-2020*
B8NS14 Sparkvot, hushåll
Grad, %
1975 1,9
1976 -0,9
1977 -2,5
1978 -0,6
1979 0,4
1980 2,4
1981 1,3
1982 1,7
1983 3,3
1984 1,6
1985 1,1
1986 -0,2
1987 0,8
1988 -2,5
1989 -0,8
1990 1,7
1991 7,1
1992 9,8
1993 7,0
1994 0,7
1995 3,9
1996 -0,1
1997 1,4
1998 0,3
1999 2,2
2000 1,1
2001 1,4
2002 1,8
2003 1,6
2004 2,6
2005 0,7
2006 -0,8
2007 -0,3
2008 -0,1
2009 4,0
2010 3,9
2011 1,7
2012 1,0
2013 1,4
2014 0,5
2015 0,0
2016 -0,8
2017 -0,6
2018 -0,5
2019* 0,8
2020* 4,9
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis

Dela sidan