Stäng fönstret

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018

Hushållens sparkvot 1975-2017
B8NT/RATIO Sparkvot, procent
1975 2,1
1976 -0,8
1977 -2,3
1978 -0,2
1979 0,9
1980 2,9
1981 1,8
1982 2,2
1983 3,8
1984 2,4
1985 1,9
1986 0,6
1987 1,5
1988 -1,7
1989 0,0
1990 2,7
1991 8,0
1992 10,6
1993 7,6
1994 1,4
1995 4,6
1996 0,7
1997 2,1
1998 1,0
1999 2,8
2000 1,5
2001 2,1
2002 2,5
2003 2,3
2004 3,1
2005 1,2
2006 -0,3
2007 -0,1
2008 0,0
2009 4,2
2010 3,9
2011 2,2
2012 1,5
2013 2,2
2014 0,6
2015 0,1
2016 -0,7
2017 -0,9
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis