Hushållens justerade realinkomster, tabell

Uppdaterad: 15.3.2021
Uppdateras nästa gång: 28.2.2022
Hushållens justerade disponibla real inkomst1975-2020*
B7NS14 Justerad disponibel inkomst, hushåll, netto
Volymindex, 2015 = 100
1975 .
1976 42
1977 41
1978 43
1979 46
1980 48
1981 49
1982 51
1983 53
1984 55
1985 57
1986 59
1987 62
1988 63
1989 67
1990 69
1991 70
1992 69
1993 65
1994 63
1995 67
1996 67
1997 70
1998 73
1999 76
2000 77
2001 78
2002 81
2003 83
2004 87
2005 88
2006 90
2007 93
2008 95
2009 96
2010 99
2011 100
2012 99
2013 99
2014 99
2015 100
2016 102
2017 103
2018 105
2019 107
2020* 106
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: 2015=100
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis

Dela sidan