Stäng fönstret

Uppdaterad: 16.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 12.7.2018

Hushållens justerade disponibla real inkomst1975-2017
B7NT/VI Hushållens justerade disponibla inkomst, volymindex, 2010=100
1975 42
1976 42
1977 42
1978 44
1979 47
1980 49
1981 49
1982 52
1983 54
1984 55
1985 57
1986 59
1987 62
1988 64
1989 68
1990 69
1991 71
1992 69
1993 65
1994 63
1995 68
1996 68
1997 71
1998 73
1999 77
2000 77
2001 79
2002 82
2003 85
2004 88
2005 89
2006 91
2007 94
2008 96
2009 98
2010 100
2011 101
2012 101
2013 101
2014 100
2015 102
2016 103
2017 104
Nationalräkenskaper, årsvis
Enhet: 2010=100
Källa: Statistikcentralen / Nationalräkenskaper, årsvis