Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier

Uppdaterad: 3.9.2018
Uppdateras nästa gång: 3.9.2019
Studerande över 25 år som fått studiestöd för högskolestudier
Universitet Yrkehögskolor
1997/1998 26 385 7 520
1998/1999 25 139 10 831
1999/2000 28 915 15 635
2000/2001 25 738 20 726
2001/2002 26 541 20 910
2002/2003 27 774 21 098
2003/2004 29 083 21 587
2004/2005 29 639 21 218
2005/2006 29 862 20 742
2006/2007 30 031 20 385
2007/2008 30 466 20 084
2008/2009 29 512 21 095
2009/2010 32 736 22 823
2010/2011 32 124 21 922
2011/2012 31 297 20 887
2012/2013 30 138 21 056
2013/2014 30 006 21 438
2014/2015 29 871 22 350
2015/2016 29 895 23 862
2016/2017 29 002 25 513
2017/2018 29 245 28 234
Enhet: Mottagare av studiestöd
Källa: FPA

Dela sidan