Stäng fönstret

Uppdaterad: 12.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 15.3.2019

Gränsövergångstrafiken i fråga om personer 1999-2017
Trafiken över de yttre gränserna, Persontrafik över de yttre gränserna Trafiken över de yttre gränserna, Viseringsskyldiga trafik vid de inre gränserna Trafiken över de inre gränserna
1999 13 210 048 . 23 648 117
2000 13 955 450 . 23 931 191
2001 14 499 900 . 28 374 093
2002 14 650 302 4 124 429 31 706 830
2003 14 364 795 4 131 399 30 574 261
2004 15 239 857 4 139 749 31 332 454
2005 15 528 211 4 388 646 30 898 814
2006 16 076 208 4 803 651 29 970 036
2007 16 404 428 5 456 178 29 797 794
2008 11 709 539 6 009 975 36 500 452
2009 10 796 561 5 611 701 36 706 875
2010 12 058 635 6 642 157 38 201 467
2011 14 722 490 8 677 581 43 128 042
2012 16 518 748 10 079 987 41 942 169
2013 17 766 839 11 008 016 41 257 903
2014 16 204 945 9 384 497 43 506 333
2015 14 142 151 7 044 795 44 776 052
2016 13 949 116 6 686 798 50 089 362
2017 14 800 822 7 492 909 43 540 455
-/Gränsbevakningsväsendet (RVL)
Enhet: personer
Källa: Gränsbevakningsväsendet (RVL)