Stäng fönstret

Uppdaterad: 27.4.2018 - Uppdateras nästa gång: 28.5.2018

Konsumentbarometern 1996-2018
förtroendeindikatorn samt förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal)
1996      
Januari 5,7 2,8 4,7
Februari 6,9 2,9 2,7
Mars 8,3 4,2 3,7
April 8,2 2,3 3,5
Maj 9,0 4,8 6,7
Juni 11,4 4,5 12,0
Juli 10,9 4,7 12,2
Augusti 12,8 5,2 16,4
September 14,5 6,3 17,2
Oktober 12,5 6,4 14,6
November 15,0 6,0 16,4
December 15,7 5,8 17,2
1997      
Januari 14,8 6,0 19,1
Februari 16,1 6,5 20,6
Mars 17,0 6,6 20,8
April 18,6 7,6 21,7
Maj 17,9 6,0 20,2
Juni 17,8 6,6 20,1
Juli 15,2 5,6 18,1
Augusti 14,5 5,6 16,4
September 17,4 8,0 18,7
Oktober 17,4 8,7 18,4
November 17,0 7,4 17,0
December 17,4 8,3 17,1
1998      
Januari 16,9 8,1 16,2
Februari 17,9 7,5 14,5
Mars 18,6 7,7 16,8
April 17,9 8,5 16,3
Maj 17,4 8,3 16,2
Juni 18,0 9,4 15,1
Juli 19,0 8,4 17,8
Augusti 18,3 7,2 14,4
September 13,1 7,3 4,3
Oktober 10,8 6,9 1,8
November 10,3 8,4 2,2
December 14,2 10,8 6,4
1999      
Januari 14,5 9,3 7,6
Februari 12,5 9,9 1,8
Mars 14,3 8,4 7,0
April 14,4 8,5 8,4
Maj 16,2 9,9 12,0
Juni 18,7 10,5 13,9
Juli 17,4 9,2 12,1
Augusti 15,9 8,0 10,6
September 16,4 8,1 12,0
Oktober 17,4 9,8 13,1
November 17,1 8,9 13,0
December 17,5 9,8 14,1
2000      
Januari 20,8 12,0 15,3
Februari 21,8 13,1 17,1
Mars 20,0 11,1 13,2
April 17,7 10,6 10,8
Maj 17,1 11,2 10,3
Juni 18,6 10,2 12,1
Juli 18,9 9,9 12,1
Augusti 16,7 10,3 11,3
September 14,3 8,1 5,1
Oktober 15,3 9,4 1,7
November 16,1 9,9 4,6
December 18,5 11,1 8,9
2001      
Januari 20,1 12,3 6,8
Februari 16,3 10,7 2,8
Mars 12,9 11,2 -4,9
April 11,6 10,2 -8,1
Maj 13,0 10,7 -2,0
Juni 11,6 9,4 -3,9
Juli 9,5 9,0 -11,0
Augusti 6,5 9,4 -14,0
September 4,4 8,0 -12,7
Oktober 5,3 9,6 -11,4
November 3,5 7,8 -10,1
December 6,9 8,0 -3,2
2002      
Januari 10,5 10,6 3,4
Februari 13,4 11,5 4,9
Mars 13,3 11,5 7,8
April 15,7 11,6 7,7
Maj 15,6 11,8 9,0
Juni 14,8 11,8 6,5
Juli 13,3 9,9 4,9
Augusti 10,4 8,5 -1,1
September 10,6 10,8 1,6
Oktober 7,8 8,3 1,7
November 9,5 9,1 1,5
December 9,4 10,9 0,1
2003      
Januari 11,9 10,9 -0,2
Februari 10,6 10,5 -3,0
Mars 10,1 10,9 -4,6
April 9,6 11,0 -2,5
Maj 8,6 10,4 -2,4
Juni 7,2 10,7 -5,1
Juli 9,4 9,4 1,4
Augusti 9,0 10,7 1,0
September 10,4 10,6 5,0
Oktober 11,1 11,0 3,9
November 9,1 10,4 3,2
December 12,2 11,6 6,7
2004      
Januari 11,8 12,5 8,5
Februari 11,1 11,1 6,7
Mars 12,8 13,1 7,2
April 13,0 11,2 8,1
Maj 13,5 10,7 5,7
Juni 14,3 10,4 5,9
Juli 11,4 9,9 5,6
Augusti 14,8 10,8 6,3
September 12,2 12,5 4,4
Oktober 9,6 12,7 2,8
November 10,8 11,6 1,1
December 14,6 12,1 6,2
2005      
Januari 12,3 10,9 5,1
Februari 16,8 13,9 6,3
Mars 16,4 12,0 8,9
April 13,5 11,9 4,4
Maj 14,0 11,6 0,8
Juni 8,8 9,9 -6,4
Juli 10,3 11,6 -0,7
Augusti 13,6 11,8 2,0
September 10,8 9,3 -2,3
Oktober 14,0 11,5 2,8
November 14,6 11,8 1,4
December 16,1 11,3 1,4
2006      
Januari 13,7 10,1 4,0
Februari 17,0 12,5 5,6
Mars 12,6 11,3 -0,1
April 9,4 11,0 -1,8
Maj 13,9 11,0 0,2
Juni 16,6 12,4 2,3
Juli 14,4 9,1 0,2
Augusti 14,4 8,2 -0,2
September 16,1 10,2 1,2
Oktober 14,9 9,7 0,9
November 17,9 12,9 3,3
December 18,2 10,9 4,3
2007      
Januari 18,3 12,3 4,3
Februari 16,8 14,1 1,4
Mars 16,5 12,2 1,3
April 17,9 12,5 2,7
Maj 17,7 10,7 3,3
Juni 20,4 12,2 3,6
Juli 18,5 11,4 2,6
Augusti 20,3 11,7 1,5
September 18,5 10,2 -3,5
Oktober 17,3 12,1 -4,1
November 14,5 12,7 -7,9
December 14,0 10,4 -8,7
2008      
Januari 13,1 9,7 -8,2
Februari 10,1 9,6 -11,4
Mars 12,9 9,8 -10,5
April 12,6 9,3 -12,9
Maj 11,1 6,6 -14,3
Juni 10,2 5,8 -17,0
Juli 6,5 4,6 -20,8
Augusti 8,7 3,2 -16,0
September 8,1 6,3 -16,8
Oktober -0,2 5,3 -21,0
November -4,5 3,1 -22,9
December -6,5 3,2 -27,1
2009      
Januari -3,9 3,5 -17,0
Februari -3,9 3,0 -14,4
Mars -1,5 3,4 -13,6
April 1,0 3,4 -2,7
Maj 7,2 5,6 9,5
Juni 8,4 7,1 9,2
Juli 8,4 7,1 11,7
Augusti 8,2 6,2 10,8
September 11,7 6,6 19,5
Oktober 12,3 9,0 21,4
November 10,9 7,4 18,2
December 14,4 8,9 19,8
2010      
Januari 14,5 10,2 21,7
Februari 15,9 10,8 21,2
Mars 15,4 10,1 22,0
April 17,9 10,2 24,2
Maj 15,8 10,3 10,0
Juni 18,7 10,0 15,1
Juli 19,1 9,2 21,5
Augusti 21,9 8,9 22,8
September 22,9 9,2 25,3
Oktober 20,5 9,4 19,2
November 20,8 8,9 17,2
December 13,5 9,3 1,7
2011      
Januari 16,6 8,3 10,1
Februari 20,0 8,5 13,1
Mars 17,7 9,0 9,0
April 17,8 8,2 8,3
Maj 15,4 10,0 3,7
Juni 11,4 5,2 -2,9
Juli 11,3 6,2 -7,1
Augusti 5,1 5,8 -16,5
September 2,3 4,5 -19,0
Oktober 1,3 5,6 -19,7
November 1,5 5,4 -18,9
December 0,4 4,6 -22,0
2012      
Januari 3,4 6,1 -13,0
Februari 8,3 5,8 -2,2
Mars 8,0 5,3 -4,4
April 10,4 6,5 3,8
Maj 12,0 7,2 3,0
Juni 5,8 6,4 -11,1
Juli 0,1 3,6 -18,7
Augusti 0,5 2,6 -18,1
September 3,4 5,1 -14,2
Oktober -1,6 4,6 -17,0
November 1,0 4,6 -10,1
December 3,5 4,4 -11,4
2013      
Januari 4,5 5,5 -3,3
Februari 9,6 7,4 3,5
Mars 10,2 7,0 3,5
April 6,4 5,6 -1,6
Maj 5,0 5,1 -3,2
Juni 8,1 5,1 -0,6
Juli 5,0 6,2 -5,0
Augusti 5,0 5,7 -7,0
September 6,3 4,4 -3,6
Oktober 3,8 6,2 -2,5
November 6,4 6,9 1,8
December 7,2 6,0 -0,8
2014      
Januari 9,9 7,3 7,3
Februari 8,3 6,4 2,9
Mars 8,5 5,5 1,0
April 3,7 4,2 -2,5
Maj 8,7 4,3 3,6
Juni 8,7 7,5 2,8
Juli 9,4 6,3 5,3
Augusti 2,2 5,2 -9,6
September -0,7 3,6 -15,8
Oktober 0,4 4,9 -10,2
November 2,6 4,7 -8,1
December 4,4 5,5 -4,6
2015      
Januari 6,0 6,7 -2,5
Februari 10,6 8,1 4,5
Mars 11,2 8,5 1,2
April 11,4 10,7 5,0
Maj 15,5 8,4 11,9
Juni 10,8 6,3 5,7
Juli 6,9 5,8 2,1
Augusti 8,3 5,5 -0,7
September 4,2 4,8 -9,5
Oktober 1,3 2,5 -8,7
November 4,7 5,7 -1,9
December 2,4 4,2 -10,4
2016      
Januari 8,2 6,3 3,7
Februari 7,7 6,0 -2,6
Mars 10,4 5,0 2,9
April 9,8 8,4 4,4
Maj 12,5 6,6 7,0
Juni 14,9 7,4 13,8
Juli 13,1 6,3 8,3
Augusti 15,7 8,2 9,7
September 14,4 7,1 9,2
Oktober 15,8 8,0 11,4
November 17,6 7,4 12,0
December 19,5 8,4 14,9
2017      
Januari 21,0 9,4 17,3
Februari 20,8 10,2 16,8
Mars 22,9 12,4 17,9
April 21,5 10,0 21,1
Maj 24,1 9,0 21,9
Juni 23,9 8,3 22,0
Juli 22,8 10,5 20,1
Augusti 23,5 8,4 19,5
September 23,7 9,5 18,6
Oktober 23,1 10,6 19,6
November 23,0 9,8 19,7
December 24,0 10,9 21,7
2018      
Januari 24,2 12,0 20,4
Februari 25,8 12,8 20,9
Mars 24,7 10,7 18,0
April 23,2 9,7 17,6
Maj . . .
Juni . . .
Juli . . .
Augusti . . .
September . . .
Oktober . . .
November . . .
December . . .
Konsumentbarometern
Enhet: nettotal
Källa: Statistikcentralen / Konsumentbarometern