Stäng fönstret

Uppdaterad: 18.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 18.12.2018

Utländska dotterbolag i Finland 2004-2016
andel av alla företag i Finland
Andel av anställda (procent av alla företag i Finland) Andel av omsättning (procent av alla företag i Finland)
2004 12,1 16,5
2005 13,4 18,1
2006 14,2 18,8
2007 14,9 21,2
2008 16,2 22,4
2009 15,6 20,1
2010 14,9 19,7
2011 14,9 19,7
2012 15,9 19,3
2013* 15,6 18,8
2014 16,6 22,6
2015 17,0 22,7
2016 17,0 21,9
Förändringar i statistiska grunder från året innan
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Utländska dotterbolag i Finland