Stäng fönstret

Uppdaterad: 19.3.2018 - Uppdateras nästa gång: 22.3.2019

Internationell militär krishantering 2000-2017
Antalet personer som deltagit i insatser
2000 1 629
2001 1 623
2002 1 019
2003 1 186
2004 1 046
2005 843
2006 924
2007 817
2008 698
2009 675
2010 437
2011 349
2012 357
2013 421
2014 547
2015 503
2016 488
2017 548
-/ Huvudstabens personalavdelning
Enhet: personer
Källa: Huvudstabens personalavdelning