Stäng fönstret

Uppdaterad: 14.5.2018 - Uppdateras nästa gång: 14.6.2018

Årsförändring av konsumentprisindexet 1980-2018
Årsförändring %
1980  
Januari 8,9
Februari 9,3
Mars 9,7
April 10,7
Maj 11,6
Juni 11,2
Juli 11,3
Augusti 12,3
September 12,9
Oktober 13,3
November 13,5
December 13,7
1981  
Januari 13,5
Februari 12,8
Mars 13,1
April 12,5
Maj 12,7
Juni 12,9
Juli 12,6
Augusti 11,5
September 11,4
Oktober 11,3
November 10,4
December 10,0
1982  
Januari 10,7
Februari 10,3
Mars 10,2
April 9,6
Maj 9,8
Juni 9,4
Juli 9,8
Augusti 9,3
September 8,1
Oktober 7,6
November 7,9
December 9,0
1983  
Januari 8,2
Februari 8,2
Mars 7,5
April 8,0
Maj 7,7
Juni 8,9
Juli 8,5
Augusti 9,0
September 9,4
Oktober 9,1
November 9,8
December 8,6
1984  
Januari 8,3
Februari 8,2
Mars 8,1
April 8,0
Maj 7,4
Juni 6,4
Juli 6,4
Augusti 6,7
September 6,6
Oktober 6,9
November 6,0
December 6,1
1985  
Januari 6,4
Februari 6,4
Mars 6,6
April 6,5
Maj 6,4
Juni 6,4
Juli 6,1
Augusti 5,8
September 5,3
Oktober 4,9
November 4,9
December 5,0
1986  
Januari 4,5
Februari 4,6
Mars 3,8
April 3,7
Maj 3,0
Juni 3,3
Juli 3,3
Augusti 3,4
September 3,3
Oktober 3,5
November 3,3
December 3,4
1987  
Januari 3,7
Februari 3,5
Mars 3,9
April 3,9
Maj 3,7
Juni 3,5
Juli 3,4
Augusti 3,4
September 3,9
Oktober 3,7
November 3,7
December 3,7
1988  
Januari 4,2
Februari 4,1
Mars 4,1
April 4,4
Maj 5,1
Juni 5,3
Juli 5,2
Augusti 5,2
September 5,6
Oktober 5,6
November 5,9
December 6,5
1989  
Januari 5,8
Februari 6,0
Mars 6,6
April 6,9
Maj 6,4
Juni 6,8
Juli 6,7
Augusti 6,6
September 6,8
Oktober 7,1
November 6,8
December 6,5
1990  
Januari 7,5
Februari 7,4
Mars 6,5
April 6,2
Maj 6,2
Juni 5,6
Juli 5,9
Augusti 6,2
September 5,6
Oktober 5,5
November 5,6
December 4,9
1991  
Januari 4,9
Februari 5,0
Mars 4,8
April 4,6
Maj 4,6
Juni 4,2
Juli 4,0
Augusti 3,6
September 3,3
Oktober 3,2
November 3,3
December 3,9
1992  
Januari 2,9
Februari 2,6
Mars 2,8
April 2,8
Maj 2,4
Juni 2,7
Juli 2,6
Augusti 2,4
September 2,6
Oktober 2,7
November 2,8
December 2,1
1993  
Januari 2,9
Februari 2,9
Mars 2,7
April 2,6
Maj 2,6
Juni 2,1
Juli 2,1
Augusti 2,1
September 1,8
Oktober 1,6
November 1,3
December 1,5
1994  
Januari 0,2
Februari 0,3
Mars 0,4
April 0,2
Maj 0,2
Juni 1,3
Juli 1,6
Augusti 1,9
September 1,9
Oktober 1,9
November 1,7
December 1,6
1995  
Januari 1,9
Februari 1,8
Mars 1,7
April 1,5
Maj 1,6
Juni 0,9
Juli 0,8
Augusti 0,5
September 0,3
Oktober 0,3
November 0,3
December 0,3
1996  
Januari 0,5
Februari 0,5
Mars 0,6
April 0,7
Maj 0,7
Juni 0,4
Juli 0,5
Augusti 0,4
September 0,5
Oktober 0,7
November 0,7
December 0,8
1997  
Januari 0,6
Februari 0,4
Mars 0,6
April 1,0
Maj 1,0
Juni 1,2
Juli 1,2
Augusti 1,6
September 1,6
Oktober 1,7
November 1,9
December 1,9
1998  
Januari 1,9
Februari 1,9
Mars 1,8
April 1,8
Maj 1,5
Juni 1,5
Juli 1,1
Augusti 1,1
September 1,3
Oktober 1,1
November 0,9
December 0,8
1999  
Januari 0,5
Februari 0,8
Mars 0,8
April 1,1
Maj 1,4
Juni 1,1
Juli 1,2
Augusti 1,1
September 1,1
Oktober 1,3
November 1,6
December 2,0
2000  
Januari 2,2
Februari 2,7
Mars 3,1
April 2,7
Maj 2,9
Juni 3,5
Juli 3,7
Augusti 3,8
September 4,2
Oktober 4,1
November 4,0
December 3,5
2001  
Januari 3,3
Februari 3,1
Mars 2,9
April 3,0
Maj 3,4
Juni 3,0
Juli 2,5
Augusti 2,4
September 2,2
Oktober 1,9
November 1,6
December 1,6
2002  
Januari 2,3
Februari 1,8
Mars 1,8
April 1,8
Maj 1,3
Juni 1,1
Juli 1,7
Augusti 1,4
September 1,0
Oktober 1,5
November 1,6
December 1,7
2003  
Januari 1,4
Februari 1,9
Mars 1,6
April 1,1
Maj 0,7
Juni 0,8
Juli 0,5
Augusti 0,6
September 0,7
Oktober 0,3
November 0,5
December 0,6
2004  
Januari 0,2
Februari 0,1
Mars -0,5
April -0,4
Maj -0,1
Juni -0,1
Juli 0,3
Augusti 0,4
September 0,4
Oktober 0,9
November 0,5
December 0,4
2005  
Januari 0,2
Februari 0,2
Mars 1,0
April 1,2
Maj 0,8
Juni 1,1
Juli 1,0
Augusti 1,0
September 1,2
Oktober 0,8
November 0,9
December 1,0
2006  
Januari 0,8
Februari 0,9
Mars 0,9
April 1,3
Maj 1,7
Juni 1,7
Juli 1,9
Augusti 1,9
September 1,5
Oktober 1,8
November 2,1
December 2,2
2007  
Januari 2,3
Februari 2,2
Mars 2,6
April 2,6
Maj 2,4
Juni 2,4
Juli 2,6
Augusti 2,3
September 2,6
Oktober 2,7
November 2,9
December 2,6
2008  
Januari 3,8
Februari 3,7
Mars 3,9
April 3,5
Maj 4,2
Juni 4,4
Juli 4,4
Augusti 4,7
September 4,7
Oktober 4,4
November 3,6
December 3,5
2009  
Januari 2,2
Februari 1,7
Mars 0,9
April 0,8
Maj 0,0
Juni -0,1
Juli -0,6
Augusti -0,7
September -1,0
Oktober -1,5
November -0,9
December -0,5
2010  
Januari -0,2
Februari 0,1
Mars 0,6
April 0,9
Maj 1,0
Juni 0,9
Juli 1,1
Augusti 1,2
September 1,4
Oktober 2,3
November 2,5
December 2,9
2011  
Januari 3,0
Februari 3,3
Mars 3,3
April 3,2
Maj 3,3
Juni 3,5
Juli 4,0
Augusti 3,8
September 3,7
Oktober 3,5
November 3,4
December 2,9
2012  
Januari 3,2
Februari 3,1
Mars 2,9
April 3,1
Maj 3,1
Juni 2,8
Juli 2,9
Augusti 2,7
September 2,7
Oktober 2,6
November 2,2
December 2,4
2013  
Januari 1,6
Februari 1,7
Mars 1,7
April 1,5
Maj 1,6
Juni 1,4
Juli 1,6
Augusti 1,2
September 1,2
Oktober 1,2
November 1,4
December 1,6
2014  
Januari 1,6
Februari 1,3
Mars 1,1
April 1,1
Maj 0,8
Juni 0,9
Juli 0,8
Augusti 1,1
September 1,3
Oktober 1,0
November 1,0
December 0,5
2015  
Januari -0,2
Februari -0,1
Mars -0,1
April -0,2
Maj 0,0
Juni -0,1
Juli -0,2
Augusti -0,2
September -0,6
Oktober -0,3
November -0,2
December -0,2
2016  
Januari 0,0
Februari -0,1
Mars 0,0
April 0,3
Maj 0,3
Juni 0,4
Juli 0,5
Augusti 0,4
September 0,4
Oktober 0,5
November 0,7
December 1,0
2017  
Januari 0,8
Februari 1,2
Mars 0,8
April 0,8
Maj 0,7
Juni 0,7
Juli 0,5
Augusti 0,7
September 0,8
Oktober 0,5
November 0,8
December 0,5
2018  
Januari 0,8
Februari 0,6
Mars 0,8
April 0,8
Maj .
Juni .
Juli .
Augusti .
September .
Oktober .
November .
December .
Konsumentprisindex
Enhet: %
Källa: Statistikcentralen / Konsumentprisindex