Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten Findikator

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbtjänsten Findikator.

Vi har själva utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats 11.9.2020.

Hur tillgänglig är Findikatorn?

Findikatorn uppfyller delvis de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som lagen kräver (WCAG-kriterium 2.1).

Om du behöver sådant innehåll som du på grund av bristande tillgänglighet inte kan använda, kontakta Statistikcentralens informationstjänst. E-postadressen till informationstjänsten är info@stat.fi och telefonnumret 029 551 2220.

Vilka brister i tillgänglighet finns det i Findikatorn?

Findikatorn innehåller en mängd statistiska figurer som har skapats med ett särskilt program för statistikgrafik. Dessa figurer har inte kompletterats med separata alternativa texter. Skärmläsaren kan försöka läsa vissa uppgifter i figuren, utan att innehållet förmedlas på rätt sätt. Huvudinnehållet i figurerna har dock beskrivits i texten som finns i anslutning till figurerna. En del textalternativ för logotyper och ikoner saknas eller är bristfälliga. (WCAG 1.1.1)

Det finns brister i markeringarna av kolumn- och radrubrikerna i tjänstens tabeller. (WCAG 1.3.1)

Sidorna med indikatorer har i de flesta fall en länk till databasen, men på sådana sidor där innehållet i databasen saknas och länken därför inte är aktiv, har detta bara angetts med grå färg. (WCAG 1.3.3)

I statistikfigurerna är färgen det enda sättet att förmedla information. (WCAG 1.4.1)

Kontrasten mellan text och bakgrund är bristfällig på förstasidan, där huvudrubriken finns ovanpå bilden. (WCAG 1.4.3)

Fokus är för otydligt och på vissa ställen saknas det helt. (WCAG 1.4.11, 2.4.7)

Det finns problem vid användningen med tangentbord via webbläsaren Chrome, där användningen med tangentbord inte aktiveras förrän användaren klickar på sidans innehållsavsnitt. (WCAG 2.1.1)

På alla sidor saknas en länk som kringgår block. (WCAG 2.4.1)

Sidorubriken (title) på sidan som innehåller sökresultat och rubriken på varje indikators tabellsida är inte beskrivande. (WCAG 1.1.1)

Fokus vid användning med tangentbord framskrider inte på rätt sätt på förstasidan. (WCAG 2.4.3)

Huvudrubriken på varje indikators tabellsida är densamma som rubriken på indikatorns huvudsida. (WCAG 2.4.6)

Huvudspråket på sidorna har markerats på rätt sätt, men språken i språkvalen i huvudmenyn har inte markerats och på vissa sidor finns det ord på andra språk, t.ex. länkar till internationell statistisk information vars språk inte har markerats. (WCAG 3.1.2)

På några ställen saknas en etikett för sökfunktionen. (WCAG 3.3.2, 3.2.4)

Webbplatsens kod innehåller fel. (WCAG 4.1.1)

Menyn med indikatorer efter ämne på förstasidan samt beskrivningsmenyn för varje indikator har gjorts som länkar. De öppnar tilläggsinnehållet på sidan, men användaren av en skärmläsare får inte information om att något händer när man klickar på länken. (WCAG 4.1.2)

Antalet sökresultat förmedlas inte till användaren av skärmläsaren. (WCAG 4.1.3)

Vi försöker korrigera centrala brister under år 2020.

Märkte du andra tillgänglighetsbrister?

Om du märker sådana brister i tillgängligheten till Findikator som inte finns uppräknade på den här sidan, tala om dem för oss. Vi gör vårt bästa för att rätta till bristerna

Du kan ge respons per e-post till adressen saavutettavuus@stat.fi. Om du vill ge respons per telefon, ring Statistikcentralens informationstjänst, tfn 029 551 2220.

Vi besvarar din respons så snart som möjligt eller senast inom två veckor.

För tillsynen över tillgängligheten står Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Om du märker problem med tillgängligheten till webbplatsen, ge först respons till oss som är webbplatsens webbansvariga. Du får vårt svar inom ungefär 14 dagar.

Om du inte är nöjd med svaret eller om inte alls får något svar inom två veckor, kan du göra en anmälan. till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbsidan för regionförvaltningsverket finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktinformation

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

Webbtjänsten Tillgänglighetskrav

saavutettavuus(at)avi.fi

telefonnummer (växel ) 0295 016 000

Dela sidan