Indikatorer för hållbar utveckling i Findikator

14.10.2013

En ny temasida för indikatorer för hållbar utveckling har lagts till Findikator. Indikatorerna beskriver en rad olika aspekter av hållbar utveckling, t.ex. energiförbrukning, statsskulden, inkomstskillnader och antalet hotade arter.