Findikator.fi - samhällsutvecklingen som helhet

Aktuell information om centrala samhällsfenomen i form av indikatorer. Indikatorerna beskriver olika fenomen med hjälp av statistiska diagram, tabeller och analyserande text.

Tjänsten har producerats av Statistikcentralen i samarbete med olika informationsproducenter.

Webbplatsen Findikaattori.fi togs i bruk innan lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) trädde i kraft. Enligt lagens övergångsbestämmelser gäller tillgänglighetskraven webbplatsen fr.o.m. 23.9.2020.

Mera information om tillgängligheten på Statistikcentralens webbtjänster fås per e-post saavutettavuus@stat.fi.

Mera information om tillgänglighet finns på sidan om webbtillgänglighet som upprätthålls av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Vad, varför och för vem?

Findikator är en intresseväckande och användarvänlig samling av indikatorer som beskriver samhällsutvecklingen. Tjänsten har sammanställts av statistik och indikatorer som redan existerar tillsammans med användare och informationsleverantörer.

Tjänsten är avsedd för alla dem som behöver aktuell, tillförlitlig information om samhällsutvecklingen i sitt arbete eller sin verksamhet: beslutsfattare, handläggare, experter, lärare, redaktörer, allmänheten. Indikatorerna har valts genom samarbete mellan dessa grupper av informationsbrukare och informationsproducenter. Utbudet av indikatorer uppdateras vid behov.

Findikator öppnades 2009 och tjänsten har funnit en stor mängd användare.

Fortsatt användning av information och hänvisningar till tjänsten

Bilder och diagram som finns i tjänsten får fritt användas och förmedlas vidare. När man hänvisar till informationen i tjänsten bör tjänstens namn (Findikator) och namnet på den organisation som producerat den statistiska uppgiften nämnas.

Innehållsproducenter

Bland annat följande organisationer lämnar information till Findikator-tjänsten, och sakkunniga inom dessa organisationer har också deltagit i utvecklingen av datainnehållet i tjänsten:

Du kan länka till tjänsten Findikator genom att lägga till en banner på sidorna i din webbtjänst. Ladda ned bannern här.

FindikaattoriFindikatorFindicator

Dela sidan