Bostadshushåll efter personantal

Uppdaterad: 20.5.2020
Uppdateras nästa gång: 20.5.2021

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   

Alt bo ensam har blivit vanligare särskilt bland unga och äldre åldersgrupper 2019

Enligt Statistikcentralen fortsatte antalet ensamboende att öka år 2019. Jämfört med året innan ökade antalet ensamboende med omkring 30 000 personer. På tio år har antalet ensamboende ökat mest i åldersgrupperna under 30 år och över 65 år. I de unga åldersgrupperna är det vanligare att män bor ensamma, av de äldre ensamboende är merparten kvinnor. Vanligast är ensamboendet i åldersgruppen över 75 år, där nästan varannan bor ensam.