Bostadshushåll efter personantal

Uppdaterad: 17.5.2018
Uppdateras nästa gång: 14.5.2019

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   

Allt populärare att bo i flervåningshus

En jämförelse mellan olika hustyper avslöjar att bostadshushållen koncentreras till flervåningshus. Enligt Statistikcentralen ökade antalet bostadshushåll som bor i flervåningshus med 1,9 procent år 2017, dvs. med 22 600 bostadshushåll jämfört med föregående år. Sammanlagt bodde 1 214 500 bostadshushåll i flervåningshus, dvs. nästan hälften av alla bostadshushåll.

Offentliggörande