Bostadshushåll efter personantal

Uppdaterad: 14.5.2019
Uppdateras nästa gång: 10.10.2019

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   

Hälften av bostadshushållen bor i bostäder som färdigställdes efter år 1980

I finländarnas boende finns en betoning av byggandet på 1970- och 80-talen. Enligt Statistikcentralen bor nästan en femtedel av bostadshushållen i bostäder färdigställda under 1970-talet. Hälften av bostadshushållen bor i bostäder som färdigställdes efter år 1980. Vart tionde bostadshushåll bor i bostäder som byggts under det här decenniet.

Offentliggörande