Bostadshushåll efter personantal

Uppdaterad: 20.5.2021
Uppdateras nästa gång: 20.5.2022

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.

   

Över en halv miljon av 30–64-åringarna bor ensamma

Enligt Statistikcentralen ökade antalet ensamboende ytterligare och år 2020 var antalet 33 000 fler än året innan. Det finns redan över en halv miljon ensamboende i arbetsför ålder i åldern 30–64 år och de är den största åldersgruppen som bor ensamma. Under de senaste fem åren har antalet ensamboende ökat årligen i nästan alla åldersgrupper. I synnerhet bland personer under 30 år har det blivit vanligare att bo ensam.