Bostadshushåll efter personantal 

Uppdaterad: 22.5.2017 - Uppdateras nästa gång: 17.5.2018
   
 
 
Dela på

Ensamboendet allt vanligare bland män år 2016

Antalet ensamboende uppgick i slutet av år 2016 till sammanlagt 1,1 miljoner, av vilka 46 procent var män. Antalet ensamboende män har fördubblats under drygt tjugo år. År 2016 var männen i majoritet i åldersgruppen 25–54 år som bor ensamma. Största delen av männen i denna åldersgrupp är ogifta. Sjutton procent av dem är frånskilda. Enligt Statistikcentralen uppgick antalet ensamboende män i åldern 25–54 år till sammanlagt 256 000 i slutet av år 2016 och antalet ensamboende kvinnor i samma ålder till 158 000.

Offentliggörande

Källa:
Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden


Beskrivning av indikatorn

Ett bostadshushåll bildas av alla de personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet. I bostadshushåll ingår inte personer som enligt befolkningsdatasystemet stadigvarande bor på anstalt eller utomlands, personer som är bostadslösa och personer med okänd vistelseort.

Ett bostadshushåll kan omfatta flera hushåll. Ett hushåll omfattar samtliga personer som delar bostad och kosthåll eller på annat sätt använder sina inkomster tillsammans.