Bostadspriser 

Uppdaterad: 30.1.2018 - Uppdateras nästa gång: 2.5.2018
   
 
 
Dela på

Priserna på gamla aktiebostäder oförandrade under fjärde kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var priserna på gamla aktiebostäder oförändrade i hela landet under fjärde kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,4 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 0,5 procent. Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna i hela landet med 1,5 procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,8 procent och i övriga Finland med 0,4 procent.

Under october–december var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 336 euro i hela landet, 3 767 euro i huvudstadsregionen och 1 695 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,8 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,5 procent och i övriga Finland med 0,5 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2016 steg priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,0 procent, medan de i övriga Finland steg med 2,8 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 599 euro i hela landet, 4 643 euro i huvudstadsregionen och 3 231 euro i övriga Finland.


Källa:
Statistikcentralen, Bostadspriser


Beskrivning av indikatorn

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.