Bostadspriser

Uppdaterad: 4.5.2021
Uppdateras nästa gång: 30.7.2021

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större städer

Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i alla större städer under första kvartalet år 2021 och mars jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. I första kvartalet gjordes 20 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Under första kvartalet 2021 steg priserna med 5,4 procent och i mars med 6,0 procent i huvudstadsregionen. Sett till landskap steg priserna under första kvartalet jämfört med året innan mest i Nyland, Södra Österbotten och Birkaland. Priserna sjönk mest i Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Södra Karelen.