Bostadspriser

Uppdaterad: 3.5.2019
Uppdateras nästa gång: 31.7.2019

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Priserna på gamla aktiebostäder fortsatte stiga i Åbo under första kvartalet 2019

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder jämfört med motsvarande kvartal året innan. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,5 procent, medan de sjönk något på annat håll i Finland. Jämfört med föregående kvartal sjönk priserna något i huvudstadsregionen och på annat håll i Finland.

Av de stora städerna steg priserna på gamla aktiebostäder i Åbo med 1,4 procent från föregående kvartal enligt de preliminära uppgifterna. Jämfört med motsvarande kvartal år 2018 steg priserna med 8,5 procent. Priserna på gamla aktiebostäder har stigit mer i Åbo än i Helsingfors jämfört med år 2015. Under de senaste kvartalen har prisstegringen i Helsingfors jämnats ut. Kvadratmeterpriset på en tvårummare i flervåningshus i det dyraste området i Helsingfors under första kvartalet var 7 327 euro, i det dyraste i Åbo 3 326 euro.