Bostadspriser

Uppdaterad: 30.7.2021
Uppdateras nästa gång: 28.10.2021

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Handeln med gamla aktiebostäder var livligare under andra kvartalet än året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder runt om i Finland under andra kvartalet år 2021 och juni jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Under andra kvartalet gjordes 55 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Under andra kvartalet steg priserna i huvudstadsregionen med 6,5 procent och i juni med 6,0 procent på årsnivå. I övriga Finland steg priserna på årsnivå med 4,0 procent både under andra kvartalet och i juni. Sett till landskap steg priserna under andra kvartalet jämfört med året innan mest i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Lappland. Priserna sjönk mest i Satakunta, Norra Karelen och Kajanaland.