Bostadspriser

Uppdaterad: 2.5.2018
Uppdateras nästa gång: 31.7.2018

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Aktiebostadspriserna sjönk under första kvartalet

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,4 procent under första kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,2 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,0 procent. Jämfört med motsvarande period år 2017 innan var priserna i hela landet oförändrade. I huvudstadsregionen steg priserna med 2,1 procent, medan de i övriga Finland sjönk med 1,9 procent.

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 045 euro i hela landet, 3 593 euro i huvudstadsregionen och 1 584 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,7 procent i hela landet jämfört med föregående kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,2 procent och i övriga Finland med 0,9 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2017 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 4,0 procent. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 6,7 procent och i övriga Finland med 2,4 procent. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 641 euro i hela landet, 4 691 euro i huvudstadsregionen och 3 270 euro i övriga Finland.