Bostadspriser

Uppdaterad: 28.10.2021
Uppdateras nästa gång: 28.1.2022

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Priserna på gamla aktiebostäder steg under tredje kvartalet i de stora städerna

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under tredje kvartalet och i september 2021 i alla de största städerna jämfört med motsvarande period året innan. Under tredje kvartalet gjordes 5 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

I huvudstadsregionen steg priserna i september med 4,2 procent på årsnivå. Under tredje kvartalet steg priserna i huvudstadsregionen med 5,6 procent från året innan och sjönk med 0,4 procent jämfört med andra kvartalet. Priserna på flervåningshus steg i huvudstadsregionen med 5,0 procent och priserna på radhus med 6,9 procent från året innan.

Av de stora städerna sjönk priserna i Helsingfors, Vanda och Åbo från föregående kvartal och var oförändrade i Esbo och Tammerfors. I Uleåborg steg priserna något.