Bostadspriser

Uppdaterad: 31.1.2019
Uppdateras nästa gång: 3.5.2019

Bostadsprisindex beskriver prisutvecklingen för gamla aktielägenheter.

Realprisindex anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (år 2000). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser, som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html .

Månads- och kvartalsstatistiken lämpar sig för uppföljning av den kortsiktiga utvecklingen av bostadspriser, medan årsstatistiken ger mer detaljerad information om den regionala bostadsmarknaden, t.ex. antalet bostadsaffärer. Statistiken baserar sig på anmälningar om överlåtelseskatt.

   

Priserna på gamla aktiebostäder steg i Åbo under sista kvartalet 2018

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg priserna på gamla aktiebostäder under fjärde kvartalet 2018 med 0,3 procent i huvudstadsregionen jämfört med föregående kvartal. I övriga delar av landet sjönk priserna med 0,4 procent.

Jämfört med motsvarande period år 2017 steg priserna med 2,2 procent i huvudstadsregionen medan de sjönk med 0,6 procent på annat håll i Finland.

I Åbo steg priserna på gamla aktiebostäder med 2,5 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med motsvarande kvartal år 2017 steg priserna med nästan 5 procent. Enligt de preliminära uppgifterna har priserna på gamla aktiebostäder stigit lika mycket i Åbo som i Helsingfors jämfört med år 2015. Under de senaste kvartalen har prisstegringen i Helsingfors jämnats ut.