Förädlingsvärdet inom kultur

Uppdaterad: 17.10.2018
Uppdateras nästa gång: 17.10.2019

Kulturens andel av bruttoförädlingsvärdet beskriver kultur- och massmediebranschernas direkta ekonomiska betydelse. Uppgifterna är från en separat kalkyl som tagits fram vid Statistikcentralen inom nationalräkenskapernas ram, de s.k. satelliträkenskaperna för kultur. I kalkylen ingår 58 näringsgrenar som helt eller delvis anses höra till kulturen.

   

Kulturbranschernas andel av samhällsekonomins sysselsättning fortsatte att sjunka, men andelen av förädlingsvärdet var svagt stigande år 2016

År 2016 var kulturens andel av ekonomin något större än föregående år, dvs. 3,0 procent av bruttonationalprodukten (2,9 procent år 2015). Under tidigare år har tendensen varit nedåtgående både i produktionen och särskilt inom sysselsättningen. När det gäller produktionen ser riktningen ut att ha vänt, även om andelen kultur inom sysselsättningen fortsätter att minska. Spelbranschen ökade också år 2016, även om tillväxttakten ser ut att ha avtagit klart. Största delen av verksamheten inom spelbranschen hamnar utanför nuvarande avgränsningar för satelliträkenskaperna för kultur, men separata beräkningar av spelbranschen har gjorts för det här offentliggörandet.