Förnybara energikällor

Uppdaterad: 21.12.2020
Uppdateras nästa gång: 16.12.2021

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. Målet att öka användningen av förnybara energikällor är nära anknutna till hållbar utveckling och till sådan verksamhet som inte förbrukar kommande generationers möjligheter.

En ökad användning av förnybara energikällor hänför sig till klimatavtalen och hejdandet av klimatuppvärmningen. Även om incitamenten till att öka användningen av förnybar energi är att minska växthusgasutsläppen, främjar användningen av förnybara energikällor även användningen av bioenergi och andra slag av inhemsk energi, styr samhället att satsa på forskning och produktutveckling samt förbättrar och upprätthåller försörjningsberedskapen inom energisektorn.

De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

   

Användningen av fossila bränslen och förnybar energi ökade i Finland år 2018

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,38 miljoner terajoule (TJ) år 2018, vilket motsvarade en ökning på 2 procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 87,5 terawattimmar (TWh), vilket var 2 procent mer än året innan. Användningen av fossila bränslen och torv ökade totalt med 3 procent. Mest ökade användningen av naturgas och torv, båda med 15 procent. Också användningen av förnybar energi ökade med 2 procent och var på en rekordnivå liksom under tidigare år. Energisektorns växthusgasutsläpp ökade med 3 procent till följd av ökad användning av naturgas och torv.