Förnybara energikällor

Uppdaterad: 8.12.2017
Uppdateras nästa gång: 11.12.2018

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. Målet att öka användningen av förnybara energikällor är nära anknutna till hållbar utveckling och till sådan verksamhet som inte förbrukar kommande generationers möjligheter.

En ökad användning av förnybara energikällor hänför sig till klimatavtalen och hejdandet av klimatuppvärmningen. Även om incitamenten till att öka användningen av förnybar energi är att minska växthusgasutsläppen, främjar användningen av förnybara energikällor även användningen av bioenergi och andra slag av inhemsk energi, styr samhället att satsa på forskning och produktutveckling samt förbättrar och upprätthåller försörjningsberedskapen inom energisektorn.

De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

   

Användningen av förnybar energi på rekordnivå år 2016

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,36 miljoner terajoule (TJ) år 2016, vilket motsvarade en ökning på 4 procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85,2 terawattimmar (TWh), vilket var 3 procent mer än året innan. Användningen av förnybara energikällor ökade med 2 procent och gick upp till en ny rekordnivå. De täckte 34 procent av den totala energiförbrukningen och enligt de preliminära uppgifterna knappt 39 procent av slutanvändningen. Också användningen av fossila bränslen ökade med 7 procent.