Förnybara energikällor

Uppdaterad: 11.12.2018
Uppdateras nästa gång: 12.12.2019

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. Målet att öka användningen av förnybara energikällor är nära anknutna till hållbar utveckling och till sådan verksamhet som inte förbrukar kommande generationers möjligheter.

En ökad användning av förnybara energikällor hänför sig till klimatavtalen och hejdandet av klimatuppvärmningen. Även om incitamenten till att öka användningen av förnybar energi är att minska växthusgasutsläppen, främjar användningen av förnybara energikällor även användningen av bioenergi och andra slag av inhemsk energi, styr samhället att satsa på forskning och produktutveckling samt förbättrar och upprätthåller försörjningsberedskapen inom energisektorn.

De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

   

Användningen av förnybar energi fortsatte att öka år 2017

Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,35 miljoner terajoule (TJ) år 2017, vilket motsvarade en minskning med en procent jämfört med året innan. Elförbrukningen uppgick till 85 terawattimmar (TWh), vilket var på samma nivå som året innan. Förnybara energikällor täckte 37 procent av den totala energiförbrukningen och enligt de preliminära uppgifterna mer än 40 procent av slutanvändningen. Användningen av dem ökade med 6 procent och gick upp till en ny rekordnivå. Användningen av fossila bränslen och torv sjönk med 6 procent.