Antal biblioteksbesök

Uppdaterad: 17.4.2019
Uppdateras nästa gång: 24.4.2020

Under de senaste åren har biblioteksnätet i Finland reducerats, men internationellt sett är det fortfarande synnerligen omfattande. Minskningen av antalet bibliotek har blivit långsammare. År 2018 fanns det totalt 736 huvud-, filial- och anstaltsbibliotek i olika delar av landet. Detta var mer än 21 procent färre än år 2000. Antalet bokbussar var 135, dvs. 33 procent färre än år 2000.

Kvaliteten på bibliotekstjänsterna påverkas både av hur tätt servicenätet är och av antalet samlingar och samlingarnas innehåll. Nuförtiden har biblioteken också mångsidiga webbtjänster. I de allmänna bibliotekens samlingar uppgick antalet böcker år 2018 till över 30 miljoner exemplar och annat material till omkring 4,1 miljoner exemplar. Under de senaste åren har särskilt antalet böcker minskat.

   

Användning av allmänna bibliotek

Under de senaste åren har det totala antalet utlåningar och fysiska biblioteksbesök varit sjunkande. År 2018 lånade totalt nästan 2 miljoner finländare någonting på biblioteken, vilket var 35 procent av befolkningen. Under åren 2000–2018 minskade andelen låntagare med nästan 12 procentenheter.

År 2018 uppgick de fysiska biblioteksbesöken till totalt nästan 50 miljoner och besöken via nätet till 38 miljoner. Minskningen i antalet besök har stannat upp. Antalet besök via nätet översteg för första gången antalet fysiska besök år 2010. År 2018 ökade antalet nätbesök med nästan 3 procent från året innan. De fysiska besöken uppgick till 9 och utlåningarna till 15,3 per invånare år 2018.