Antal biblioteksbesök

Uppdaterad: 29.5.2020
Uppdateras nästa gång: 26.4.2021

Under de senaste åren har biblioteksnätet i Finland reducerats, men internationellt sett är det fortfarande synnerligen omfattande. Minskningen av antalet bibliotek har blivit långsammare. År 2019 fanns det totalt 730 huvud-, filial- och anstaltsbibliotek i olika delar av landet. Detta var 22 procent färre än år 2000. Antalet bokbussar var 135, dvs. 33 procent färre än år 2000.

Kvaliteten på bibliotekstjänsterna påverkas både av hur tätt servicenätet är och av antalet samlingar och samlingarnas innehåll. Nuförtiden har biblioteken också mångsidiga webbtjänster. I de allmänna bibliotekens samlingar uppgick antalet böcker år 2019 till nästan 30 miljoner exemplar och annat material till omkring 4,1 miljoner exemplar. Under de senaste åren har särskilt antalet böcker minskat.

   

Användning av allmänna bibliotek

Användningen av bibliotek har återhämtat sig något under de senaste åren. År 2019 lånade totalt nästan 2 miljoner finländare någonting på biblioteken, vilket var 36 procent av befolkningen. Från år 2017 ökade antalet låntagare med 58 000 personer.

År 2019 uppgick de fysiska biblioteksbesöken till totalt nästan 54 miljoner och besöken via nätet till över 47 miljoner. Både de fysiska besöken och webbesöken ökade märkbart från året året innan. Antalet besök via nätet översteg för första gången antalet fysiska besök år 2010. De fysiska besöken uppgick år 2019 till nästan 10 och utlåningarna till 15,6 per invånare.