Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk 

Uppdaterad: 9.12.2016 - Uppdateras nästa gång: 30.4.2018
   
 
 
Dela på

Källa:
Statistikcentralen / Användning av informations- och kommunikationsteknik


Beskrivning av indikatorn

Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.