Deltagande i kulturevenemang i informationsnätverk

Uppdaterad: 9.12.2016
Uppdateras nästa gång: 25.4.2022

Undersökningen "Användning av informations- och kommunikationsteknik" producerar information om hur hushållen och befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik. Uppgifterna används för utvecklingsprojekt inom det inhemska informationssamhället samt för utarbetande av allmäneuropeiska indikatorer för informationssamhället.