Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar 

Uppdaterad: 29.12.2017 - Uppdateras nästa gång: 18.12.2018
   
 
 
Dela på
 

Källa:
Statistikcentralen / Dödsorsaker


Beskrivning av indikatorn

Till döda på grund av kranskärlssjukdomar, dvs. ischemiska hjärtsjukdomar, räknas döda på grund av hjärtinfarkt och andra ischemiska hjärtsjukdomar (enligt inhemska klassifikationen av dödsfall med 54 kategorier: kategorin 27 och den internationella klassifikationen "The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: I20-I25).

I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.