Antalet avlidna i kranskärlssjukdomar

Uppdaterad: 29.12.2017
Uppdateras nästa gång: 18.12.2018

Till döda på grund av kranskärlssjukdomar, dvs. ischemiska hjärtsjukdomar, räknas döda på grund av hjärtinfarkt och andra ischemiska hjärtsjukdomar (enligt inhemska klassifikationen av dödsfall med 54 kategorier: kategorin 27 och den internationella klassifikationen "The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10: I20-I25).

I statistiken över dödsorsaker ingår personer som avlidit i Finland eller utomlands under kalenderåret och vars hemort vid dödstidpunkten var i Finland.