Första registreringar av fordon

Uppdaterad: 6.4.2018
Uppdateras nästa gång: 4.4.2019

Statistikcentralens statistik över motorfordon bygger på Trafiksäkerhetsverkets (Trafi) fordonstrafikregister, som innehåller uppgifter om alla registreringspliktiga trafikfordon i fasta Finland. Uppgifterna om första registreringar sänds varje månad till Statistikcentralen. Ålands Motorfordonsbyrå skickar årligen statistik till Statistikcentralen över Ålands första registreringar och uppgifterna läggs till de långa förstaregistreringsserierna. Fordonen i försvarsmaktens register ingår inte i Statistikcentralens fordonsstatistik.

   

Under januari-december 2017 registrerades 192 991 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,0 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 118 583, vilket var 0,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Toyota, Volkswagen och Skoda.