Mängden avfall

Uppdaterad: 9.1.2019
Uppdateras nästa gång: 9.1.2020

Kommunalt avfall består av avfall från hushåll och avfall av samma slag som hushållsavfall som uppkommer inom produktionen, speciellt inom tjänstesektorn. Gemensamt för alla slag av kommunalt avfall är att de uppkommer vid konsumtion av slutprodukter och omfattas av den kommunala avfallshanteringen. Avfallsbehandling omfattar återvinning, oskadliggörande och slutdeponering av avfall.

   

Mängden kommunalt avfall har inte ökat och återvinningen har ersatt deponeringen på avstjälpningsplatserna

År 2017 uppgick den totala mängden kommunalt avfall till 2 744 655 ton. Mängden har varit på samma nivå som under några tidigare år.

Deponeringen av kommunalt avfall på avstjälpningsplatserna har minskat kraftigt i enlighet med de senaste årens rådande tendens. År 2017 deponerades bara omkring en procent av det kommunala avfallet på avstjälpningsplatser. Istället har man börjat återvinna avfallet: både energiproduktionen och materialåtervinningen konkurrerar om användningen av det som tidigare var deponiavfall. Energianvändningen av kommunalt avfall har varit det rådande hanteringssättet under de senaste åren.